NÄRINGSLIV

Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2023

FRE, JAN 26, 2024 07:20  

”För helåret 2023 ökade vi nettoomsättningen med nästan 80 miljarder kronor till 553 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till 77,6 miljarder kronor (50,5), med en justerad rörelsemarginal på 14,0% (10,7). Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten steg till 36,7% (27,4). V

i genererade också ett starkt operativt kassaflöde på 45,8 miljarder kronor (35,3) och avslutade året med en nettokassa på 83,4 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensions- och leasingskulder. T

ack vare våra starka finanser kan vi fortsätta att ge god avkastning till våra aktieägare och samtidigt investera i och ta vara på möjligheter i den pågående transformationen av våra branscher till mer hållbara lösningar.

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning om 10,50 kronor per aktie”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

DET FJÄRDE KVARTALET 2023

 • Under Q4 2023 ökade nettoomsättningen med 10% till 148,1 miljarder kronor (134,3). Justerat för valutakursförändringar steg nettoomsättningen med 8%.
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 18.384 Mkr (12.171), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,4% (9,1). Det justerade rörelseresultatet är exklusive negativa effekter på totalt 1.490 Mkr.
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 16.894 Mkr (11.541).
 • Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.106 Mkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,93 kronor (3,26).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 22.655 Mkr (18.918).
   

HELÅRET 2023

 • För helåret uppgick nettoomsättningen till 552,8 miljarder kronor (473,5).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 77.638 Mkr (50.467) med en justerad rörelsemarginal på 14,0% (10,7).
 • Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 66.784 Mkr (45.712).
 • Resultatet per aktie uppgick till 24,50 kronor (16,09).
 • Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 45.821 Mkr (35.327).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten uppgick till 36,7% (27,4).
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 7,50 kronor per aktie och en extra utdelning på 10,50 kronor per aktie.

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Kvalitena i företagsrekonstruktion

Det konkurshotade fastighetsbolaget Kvalitena inleder en företagsrekonstruktion. Syftet är att kunna sälja...

Minskad byggtakt under 2023

Utveckling är katastrofal och ingenting tyder på en vändning närmaste åren. Preliminärt påbörjades...

Booking kan tvingas betala flera miljarder 

2022 inledde den spanska konkurrensmyndigheten CNMC en utredning om huruvida företaget bryter...

Försvarsindustrin växer – Saab får 100 000 jobbansökningar

Förra året fick Saab 100 000 jobbansökningar och det kan bli ännu...