RÄNTOR

BANKRÄNTOR

Äntligen sänker Riksbanken styrräntan

Från 4% till 3,75%, de lägger också en prognos på ytterligare två sänkningar under andra halvåret, så förväntningen är ca 3% vid årsskiftet....

RÄNTOR

SBB senarelägger räntebetalningar på hybridobligationer – analys över läget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och det helägda dotterbolaget Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har idag beslutat att i...

RÄNTOR

Inflationen sjunker

Bekämpning av inflationen med höjda räntor, så är bekämpningsmedlet högsta kostnadsökningen och påverkar KPI med 2,4%. Inflationstakten enligt KPI var 5,8 procent i...

RÄNTOR

Sannolikheten för ytterligare en räntehöjning minskar kraftigt

Hur som helst, döm utifrån marknadsprissättning. En ny undersökning på torsdagen visade också på en kraftig nedgång i inflationsförväntningarna.  Sveriges centralbankschef Erik Teiden....

RÄNTOR

Räntan slår ut bilmarknaden och framförallt elbilarna

Bilmarknaden står inför en betydande påverkan från höga räntor, vilket leder till en nedgång i bilförsäljningen totalt sett. Ökningen av räntesatserna har påverkat...

RÄNTOR

Räntepolitik – vad kom först, hönan eller ägget? 

Den klassiska frågan om vad som kom först, hönan eller ägget, har diskuterats sedan urminnes tider, på samma sätt kan det förstås också...

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier