NÄRINGSLIV

VD Henri de Sauvage-Nolting lämnar Cloetta

TOR, JAN 25, 2024 1 

Henri de Sauvage-Nolting har meddelat styrelsen för Cloetta AB att han önskar lämna sin befattning som VD och Koncernchef för bolaget. Han kommer att kvarstå i sin roll fram till den 1 september 2024. Styrelsen kommer nu att inleda rekryteringen av en ny VD och Koncernchef.

”Jag vill tacka Henri för det fantastiska arbete han har utfört under sina sju år som VD för Cloetta. Jag vet att detta har varit ett tufft och svårt beslut för honom och styrelsen beklagar att han kommer att lämna bolaget.

Henri har lett bolaget under ett antal år med exceptionell osäkerhet i omvärlden och har trots det lyckats leverera både starka resultat, såväl som en starkare kommersiell och operativ bas.

Dessutom har Henri lett det förberedande arbetet inför Greenfield-investeringen i Nederländerna. Denna investering kommer att möjliggöra betydande kostnadsbesparingar, bidra till ytterligare tillväxt och minska utsläppen av växthusgaser”, säger Mikael Norman, styrelseordförande i Cloetta.

Henri började på Cloetta som VD och Koncernchef i februari 2017.

Under hans tid har Cloetta ändrat sin strategi från främst förvärvsdriven tillväxt med 6 miljarder kronor i nettoomsättning till organisk tillväxt med en nettoomsättning på över 8 miljarder kronor för den senast rapporterade rullande 12-månadersperioden, vilket helt varit hänförligt till att befintliga varumärken och marknader har växt.

Resultatet har ökat från 600 miljoner kronor under 2017 till nära 800 miljoner kronor under den motsvarande senast rapporterade rullande 12-månadersperioden, och skuldsättningsgraden har förbättrats.

”Det här har varit ett svårt beslut att ta eftersom jag lämnar efter mig en stark och kompetent koncernledning, som det har varit ett nöje att arbeta med varje dag, samt en stark organisation vars stöd och förmåga att leverera jag alltid kunnat räkna med.

När vi nu går in i ett mer stabilt affärsklimat och bygger vidare på den konsument- och kundfokuserade organisation som vi har skapat tillsammans under de senaste åren, känner jag att detta är rätt tidpunkt för att göra en smidig övergång med så lite störningar som möjligt av det positiva momentum som Cloetta har skapat,” säger VD och Koncernchef Henri de Sauvage-Nolting.


AI News

Även Mikael Norman, styrelseordförande i Cloetta, har meddelat att han lämnar sitt uppdrag.

Under perioden som Henri varit VD har Cloetta-aktien fallit ca 50%, samtidigt som en genomsnittlig aktie stiget ungefär 100%.

Cloetta har idag ett börsvärde på ca 5 miljarder. Cloetta kontrolleras av grundaren Hjalmar Svenfelts stiftelse.


LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Kvalitena i företagsrekonstruktion

Det konkurshotade fastighetsbolaget Kvalitena inleder en företagsrekonstruktion. Syftet är att kunna sälja...

Minskad byggtakt under 2023

Utveckling är katastrofal och ingenting tyder på en vändning närmaste åren. Preliminärt påbörjades...

Booking kan tvingas betala flera miljarder 

2022 inledde den spanska konkurrensmyndigheten CNMC en utredning om huruvida företaget bryter...

Försvarsindustrin växer – Saab får 100 000 jobbansökningar

Förra året fick Saab 100 000 jobbansökningar och det kan bli ännu...