NYHETER

Åklagarnas eget innehav hemligt

När man fördjupar sig i fall av insiderbrott är det värt att notera att åklagarnas innehav förblir oupptäckta. Enligt bestämmelserna från Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare är åklagarna skyldiga att lämna ut sina aktiemarknadsinnehav till sin arbetsgivare. 

Ändå klargör myndigheten att detaljerna kring de specifika aktierna och andra finansiella instrument som ägs av åklagarna inte är tillgängliga för allmänheten och därför inte kan granskas av externa parter.

Om informationen skulle lämnas ut kan åklagarna potentiellt få skadliga konsekvenser eller ådra sig förluster, enligt den auktoritativa källan.

Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare består av åklagare som är skyldiga att avslöja sitt ägande av finansiella instrument. Varje år utreder och väcker de flitigt anklagelser mot individer som är inblandade i insiderbrott och olaglig marknadsmanipulation. Dessa mål får ofta betydande bevakning i fackpublikationer och olika medier.

På senare tid har åklagare vid Finansmarknadskammaren drivit flera fall, däribland anklagelserna mot ICA-handlare, grundaren av Fingerprint Johan Carlström och den tidigare vd:n för Swedbank Birgitte Bonnesen, som tjänade som uppmärksammade exempel.

Åklagarna vid Finansmarknadskammaren har en betydande mängd prispåverkande information som tyder på deras inblandning i ärendet.

Uppgifterna från 2023 avslöjar ett flertal rapporter om innehav av finansiella instrument, samt ett betydande antal anmälningar om förändringar i ägandet. Tyvärr förblir informationen om de specifika innehaven och förändringarna som rapporterats av åklagarna inte offentliggjorda.

Ekobrottsmyndigheten, med hänvisning till lagen om offentlighet och sekretess, väcker farhågor om den potentiella skada eller förlust som kan åsamkas individer om den begärda informationen avslöjas, vilket tyder på en otydlighet i detta avseende.

Enligt förarbetena till lagbestämmelsen föreligger en presumtion att informationen inte kan lämnas ut vid utvärdering av dess utlämnande. För att informationen ska kunna offentliggöras måste det vara uppenbart att de inblandade personerna inte kommer att uppleva någon skada eller men som följd. 

Handläggaren på EBM uppger i ett mejl till Dagens Juridik att det utifrån deras bedömning inte är klart om den efterfrågade informationen avseende underrättelser om innehav av finansiella instrument kan lämnas ut utan att skada eller skada berörda.

Åklagarnas roll inom Ekobrottsmyndigheten har stor betydelse inom det finansiella systemet. Därför är det avgörande att fastställa om dessa åklagare själva bedriver aktiehandel. 

Det är naturligt att en åklagare som aktivt deltar i handel med aktier kan stöta på en intressekonflikt. Denna situation kan potentiellt utsätta dem för känslig information om marknadsaktiviteter.

Det är ganska anmärkningsvärt att det finns en brist på transparens när det gäller denna information. 

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

BLI ÄGARE, VD OCH REDAKTÖR TILL EN DIGITAL AI-TIDNING

Nu inom medias konvertering till AI-baserad finns en gynnsam möjlighet att driva...

Atlas Copco Group Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2023

TOR, JAN 25, 2024 12:00  Blandad efterfrågan, rekordhöga intäkter och kassaflöde avslutar...

AI Striden New York Times mot Open AI fortsätter

Open AI:s svar på rättegången: Tidningen manipulerar bevis Open AI slår tillbaka...

Kanske sänkt ISK-skatt

Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade de lägger ett förslag om att sänka den...