ÖVRIGT

Vi förklarar split och omvänd split

Vad är en aktiesplit och vad är en omvänd split?

En aktiesplit är en process där ett företag ökar antalet utestående aktier genom att dela upp befintliga aktier i mindre delar. Detta resulterar i att antalet aktier ökar, samtidigt som värdet per aktie minskar [1]. Syftet med en aktiesplit är att göra aktierna mer tillgängliga för investerare genom att sänka priset per aktie och därmed öka likviditeten på marknaden [2]. En vanlig aktiesplit kan exempelvis vara 2:1, vilket innebär att varje befintlig aktie delas upp i två nya aktier.

Omvänd split, å andra sidan, är en process där flera befintliga aktier kombineras till färre aktier med högre värde per aktie [3]. Syftet med en omvänd split är att höja aktiens pris och göra den mer attraktiv för investerare [4]. En vanlig omvänd split kan exempelvis vara 1:10, vilket innebär att tio befintliga aktier kombineras till en ny aktie.

Skillnaden mellan en aktiesplit och en omvänd split ligger i hur antalet aktier och deras värde påverkas. Vid en aktiesplit ökar antalet aktier och minskar värdet per aktie, medan vid en omvänd split minskar antalet aktier och ökar värdet per aktie [5]. Oavsett vilken typ av split som genomförs, är det viktigt att vara medveten om hur det påverkar ens investeringar, inklusive justeringar av GAV-kurs och aktiegrafer [4].

Varför genomförs en aktiesplit och en omvänd split?

En aktiesplit är en åtgärd som ett företag kan vidta för att öka antalet aktier och sänka priset per aktie. Syftet med en aktiesplit är att göra aktierna mer tillgängliga för investerare och öka företagets marknadsandelar på medellång till lång sikt [1]. När ett företag genomför en aktiesplit ökar antalet aktier utan att det totala värdet på företaget förändras. Detta innebär att varje aktie blir mindre värd, men antalet aktier ökar, vilket kan göra det mer lockande för investerare att köpa in sig i företaget.

En omvänd split är motsatsen till en aktiesplit och innebär att antalet aktier minskar och priset per aktie ökar [6]. Företag kan genomföra en omvänd split för att justera aktiekursen uppåt och därmed framstå som mer värdefulla för potentiella investerare [1]. En omvänd split kan också användas för att undvika att aktiekursen blir för låg, vilket kan påverka företagets image negativt [7]. Genom att minska antalet aktier och öka priset per aktie kan företaget öka sitt värde per aktie och förbättra sin image på marknaden.

Både aktiesplit och omvänd split har fördelar och nackdelar. En fördel med en aktiesplit är att den kan öka tillgängligheten för investerare och göra det mer lockande att köpa in sig i företaget [8]. En nackdel är att det kan leda till ökad volatilitet i aktiekursen. En fördel med en omvänd split är att den kan öka företagets värde per aktie och förbättra dess image på marknaden [4]. En nackdel är att det kan leda till minskad likviditet i aktien och att det kan bli svårare för mindre investerare att köpa in sig i företaget [8].

Hur fungerar en aktiesplit och en omvänd split?

En aktiesplit är en process där ett företag delar upp en aktie i flera mindre aktier. Syftet med en aktiesplit är att minska värdet på varje enskild aktie och göra aktierna mer tillgängliga för investerare [2]. Till exempel, om ett företag genomför en 2:1-aktiesplit, kommer en investerare som tidigare hade en aktie nu att ha två aktier till ett halverat pris per aktie. Processen bakom en aktiesplit är att företaget ökar antalet utestående aktier genom att dela upp befintliga aktier [9].

En omvänd split är precis som det låter, motsatsen till en aktiesplit. Istället för att dela upp en aktie i mindre aktier, samlar företaget flera aktier till en större aktie [6]. Syftet med en omvänd split är att öka priset på varje enskild aktie och göra aktierna mer attraktiva för investerare. Till exempel, om ett företag genomför en 1:10-omvänd split, kommer en investerare som tidigare hade tio aktier nu att ha en aktie till ett tio gånger högre pris per aktie.

Både aktiesplit och omvänd split påverkar det befintliga aktieinnehavet. Vid en aktiesplit kommer antalet aktier att öka, men värdet på det totala aktieinnehavet förblir detsamma. Vid en omvänd split kommer antalet aktier att minska, men värdet på det totala aktieinnehavet förblir också detsamma [1]. Det är viktigt att notera att en split eller omvänd split inte påverkar företagets totala värde eller prestation, utan endast antalet och priset på aktierna.

Exempel på aktiesplit och omvänd split

En aktiesplit är när ett företag delar upp en aktie i flera mindre delar. Detta görs för att göra aktien mer tillgänglig för investerare genom att sänka priset per aktie [10]. Ett exempel på en aktiesplit är när bolaget Färjan AB har en aktiekurs på 1000 kr och väljer att genomföra en 2:1 split, vilket innebär att en gammal aktie blir två nya aktier [11]. Företagets marknadsvärde och värdet på varje aktieinnehavarens investering förblir detsamma under en aktiesplit, men värdet på varje aktie reduceras samtidigt som antalet aktier ökar [1].

En omvänd split är när ett företag minskar antalet aktier genom att slå samman flera aktier till en större [3]. Ett exempel på en omvänd split är när Tesla genomförde en 1:5 omvänd split 2020-08, vilket innebar att fem gamla aktier blev en ny [4]. Motivet till att göra en omvänd split kan vara att kursen har blivit så låg att aktievärdet är svårt att överblicka [4]. En omvänd split kan också användas för att höja priset på en aktie [12].

Både aktiesplit och omvänd split kan påverka bolagens aktiepriser. En aktiesplit kan öka efterfrågan på aktien genom att göra den mer tillgänglig för investerare, vilket kan leda till en ökning av aktiekursen på kort sikt [1]. Å andra sidan kan en omvänd split minska antalet utestående aktier vilket kan öka aktiens pris per aktie, men kan också leda till minskad likviditet [6]. Det är viktigt att notera att både aktiesplit och omvänd split inte påverkar bolagets totala värde, utan endast antalet aktier och priset per aktie [5].

 1. Allt du behöver veta om termerna aktiesplit och omvänd … – IG.https://www.ig.com/se/tradingstrategier/allt-du-behoever-veta-om-termerna-aktiesplit-och-omvaend-aktiesp-220504Åtkomst 2023-05-11
 2. Så fungerar en aktiesplit – Aktiespararna.https://www.aktiespararna.se/nyheter/sa-fungerar-en-aktiesplittÅtkomst 2023-05-11
 3. Vad är en split och en omvänd split? – Avanza.https://www.avanza.se/lar-dig-mer/avanza-akademin/borsintroduktioner-emissioner-foretagshandelser/vad-ar-en-split-och-en-omvand-split.htmlÅtkomst 2023-05-11
 4. Vad är en split/omvänd split? – Nordnet.https://www.nordnet.se/faq/4723-vad-aer-en-split-omvaend-splitÅtkomst 2023-05-11
 5. Vad är Split? Definition och förklaring – Fortnox.https://www.fortnox.se/fortnox-foretagsguide/ekonomisk-ordlista/splitÅtkomst 2023-05-11
 6. Effekten av en aktiesplit – Nordnet.https://www.nordnet.se/blogg/aktiesplit/Åtkomst 2023-05-11
 7. Aktiesplit – vad innebär det & är det bra eller dåligt? – Sparsajten.https://sparsajten.se/aktier/aktiesplit/Åtkomst 2023-05-11
 8. Vad är, eller effekten av, en split och omvänd split? – Nineambell.https://nineambell.com/split-och-omvand-split/Åtkomst 2023-05-11
 9. Vad är en aktiesplit? – Placera.https://www.placera.se/placera/redaktionellt/2008/06/17/vad-ar-en-aktiesplit.htmlÅtkomst 2023-05-11
 10. Split & sammanslagning av aktier – Aktiekunskap.nu.https://www.aktiekunskap.nu/aktiehandel/split-av-aktier/Åtkomst 2023-05-11
 11. Vad är en (aktie) split och omvänd split? – Din Bokföring.https://www.dinbokforing.se/split/Åtkomst 2023-05-11
 12. Vad är en split/omvänd split? | Frågor och svar – Avanza.https://www.avanza.se/kundservice.html/149/vad-ar-en-split-omvand-splitÅtkomst 2023-05-11

3 KOMMENTARER

STÄNGD FÖR KOMMENTAR

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Stort tillslag mot misstänkt grovt insiderbrott

Sammanlagt tolv personer i olika delar av landet har anhållits misstänkta för...

Den riktiga Gordon Gekko är död

Den skandalösa handlaren Ivan Boesky dog ​​vid 87 års ålder. Boesky, en...

Per Holknekt vann över Betson i mål om spelmissbruk

Per Holknekt förlorade mer än sju miljoner kronor i spelande inom några...

Historiskt klimatavtal, avtalar i princip ingenting

Representanter från nästan 200 länder enades på onsdagsmorgonen vid COP28-klimatmötet om att...