ANALYSNYHETER

Analys – värdering av Storskogen Group AB

Analys och värdering av Storskogen Group AB. Rekommendation köp. Riktkurs 20-25 kr per aktie.

Vad är Storskogen Group AB och vilka är dess huvudsakliga affärsområden?

Storskogen Group AB är ett svenskt företag som förvärvar och driver andra företag inom industri-, tjänste- och handelssektorerna. Bolaget är uppdelat i tre huvudsakliga affärsområden: Tjänster, Handel och Industri. Affärsområdet Services består av tjänsteföretag inom specifika B2B-nischer, inklusive Installation, Logistik, Infrastruktur, Ingenjörstjänster, Digitala tjänster, HR och Kompetens. Affärsområde Handel omfattar företag med varumärken på sina respektive marknader, där undersegmentet består av distributörer och grossister med både egna och externa varumärken. Handelsområdet är uppdelat i följande segment: Varumärken, Distributörer, Producenter. Affärsområdet Industri omfattar traditionella industriföretag inom tung eller medeltung industri, serieproduktion och automation och är indelat i följande segment: Industriteknik, Automationssystem, Produkter, Miljölösningar. Storskogens ägarmodell bygger på entreprenörsanda och drivkraft. Företagen fortsätter att ansvara för sin egen strategi, kompetens och resultat [1]. Förvärvade företag behåller ansvaret för operativa affärsbeslut [1]. Storskogen Group AB grundades 2012 och har sedan dess förvärvat 134 affärsenheter och 14 vertikaler. Per den 31 mars 2023 har företaget över 12 900 anställda och har dotterbolag i 28 länder. Storskogen Group AB tillhandahåller effektiva verktyg för att följa upp operativa resultat och integrerar förvärvade bolag i sitt ekonomistyrningssystem. Daniel Kaplan är medgrundare och VD för Storskogen Group AB [2].

Vilken är den finansiella utvecklingen och ställningen för Storskogen Group AB?

För att bättre förstå Storskogen Group AB:s finansiella resultat och ställning kan vi granska dess aktiemarknadskvoter. I skrivande stund är STOR B:s P/E-tal 12,30 [3]. P/E-talet är ett av de mest använda värderingsmåtten, och det mäter ett företags nuvarande aktiekurs i förhållande till dess beräknade vinst per aktie (EPS) för följande år. Ett lägre P/E-tal indikerar en billigare aktie [3]. Dessutom är STOR B:s pris/försäljningsförhållande 0,57 [3]. Pris/försäljningsförhållande mäter det belopp som en investerare är villig att betala för en aktie som genereras från ett visst företags försäljning eller intäkter. Ett lägre pris/försäljningsförhållande innebär att en investerare betalar mindre för varje försäljningsom företaget genererar [3]. Dessa nyckeltal tyder på att Storskogen Group AB kan vara ett rimligt värderat investeringsalternativ. 

Vilka är de viktigaste drivkrafterna och riskerna som påverkar Storskogen Group AB:s framtida resultat?

Storskogen Group AB:s framtida resultat präglas av flera viktiga drivkrafter och risker. Nyligen har Moody’s Investors Service sänkt bolagets rating till ”B-” [4]. Denna nedgradering har påverkats av flera faktorer, såsom företagets finansiella hävstång, och begränsade tillväxt [4]. Dessutom finns det flera andra riskfaktorer som kan påverka företagets framtida prestation, vilka beaktas vid beräkning av den förväntade PE-kvoten. Dessa riskfaktorer inkluderar ekonomiska, regulatoriska och konkurrensmässiga risker som kan påverka företagets tillväxtutsikter och lönsamhet [5]. Vinstmarginalerna är också en avgörande drivkraft för företagets framtida resultat. Företaget måste upprätthålla sunda vinstmarginaler för att fortsätta driva och expandera sin verksamhet. Faktorer som kostnadshantering, konkurrens och prispress kan alla påverka företagets marginaler och i slutändan dess framtida resultat [5]. Slutligen är företagets prognostiserade vinsttillväxt en annan viktig drivkraft som påverkar dess framtida resultat. Marknaden följer noga företagets resultattillväxt eftersom det är en viktig indikator på dess framtida lönsamhet och tillväxtpotential. Eventuella negativa förändringar i vinsttillväxttakten kan negativt påverka företagets aktiekurs och framtida utveckling [5].

Storskogens värdering?

Storskogen Group AB börsnoterades den 6 oktober 2021 med en börsvärdering på 56 miljarder, i dagsläget är det strax under 20 miljarder, som lägst har börsvärdet varit nere i ca 10 miljarder.
Storskogens finansiering diskuteras ofta, men företaget har i grunden en stabil och långsiktig finansiering. Genom att dotterbolagen är konsoliderade, så ingår även finansiering för koncernens rörelsekapital, jämförelsevis med delägda bolag, investmentbolag och motsvarande finns en dold andrahandsfinansiering utöver i de delägda bolagen.

När det gäller en värdering av ett börsbolag, så handlar allting om en bedömning av i huvudsak framtidens omsättning, resultat och cashflow, vilket självklart är förenat med stor osäkerhet. Nästa värderingspedagogik, är värdet är framtida vinster t.ex. 11 är 10% högre än 10, varför ska det vara si eller så. Andra förvärvsexpansiva företag, handlas normalt till ca 30 ggr årsvinsten men Storskogen lite mer konservativa bransch och företag, är det rimligt med värdering runt 20 ggr årsvinsten.

Studerar man Storskogens tillväxt av omsättning och resultat, så är företaget extremt imponerande, tittar man på samma siffror per aktie (eftersom det tillkommer fler aktier), är det mycket bra. Det som har ifrågasatts mycket är Storskogens marginaler och cashflow, vilket de i rapporten Q1 för 2023, visade att båda vrids mycket rätt.
Vi känner oss trygga med Storskogen förbättrar sitt resultat och cashflow. 
Däremot dämpas förväntningarna av att förvärvstakten, kraftigt har trappats ner.

Vidare så kan man studera utbud och efterfrågan på aktien, där har det varit obalans. Helt enkelt ägare som sålt sina företag med betalning i aktier, som sålt relativt omfattande.

Sammanvägd värdering, är balanserad aktiekurs 20-25 kr. På sikt om Storskogen fortsätter att utvecklas, goda förutsättningar att aktien, ska stiga ännu mer på sikt.

 

 1. About Storskogen. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.storskogen.com/en/about-storskogen/about/
 2. Storskogen Group Management. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from simplywall.st
 3. STOR B – Storskogen Group AB Class B Stock Price Quote – XSTO | Morningstar. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.morningstar.com/stocks/xsto/stor%20b/quote
 4. /raid1/www/Hosts/bankrupt/TCREUR_Public/221219.mbx. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from http://www.bankrupt.com/TCREUR_Public/221219.mbx
 5. Storskogen Group AB (publ) (OM:STOR B) Stock Valuation. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from simplywall.st
 1. Storskogen offentliggör prospekt och pris inför det offentliga …. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.inderes.fi
 2. Storskogen IPO: Vår rekommendation är TECKNA i …. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.godatider.nu/tips/storskogen-ipo-teckna/
 3. Blandade omdömen om Storskogen inför noteringen. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.di.se
 4. Storskogen Group AB (STORb) – Investing.com. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from se.investing.com/equities/storskogen-ab
 5. Dagens analyser: Storskogen – onsdagen den 18 maj 2022. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.swedbank-aktiellt.se
 6. Storskogen – Finansiell analys – Börsdata. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from borsdata.se/storskogen-group/analys
 7. Storskogen Group (OM:STOR B) Stock Forecast & Analyst …. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from simplywall.st
 8. Buy these shares in 2023 – Defence industry USA – Trading. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from ta-nyheter.se/en/equity-shares-2023/
 9. Analyser och artiklar om Storskogen – Dagens industri. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.di.se/amnen/storskogen/
 10. Köpläge i lågt värderat Electrolux – Aktiellt. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.swedbank-aktiellt.se
 11. ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING – Nasdaq. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from attachment.news.eu.nasdaq.com
 12. Ute ur snårskogen – Dagens industri. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.di.se/analys/ute-ur-snarskogen/
 13. Storskogen avyttrar affärsenheter i samband med …. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from www.swedbank-aktiellt.se/telegram/LAKAaiII
 14. Storskogen Group AB (STORb) Resultatrapport. (n.d.) Retrieved June 5, 2023, from se.investing.com/equities/storskogen-ab-income-statement

Artikeln producerad av, Börsnoterat AI News
http://ir.ainews.zone

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Nibe chockar marknaden men inte AI News – delårsrapport Q1

Nibe har som väntat ett svagt första kvartal med mer eller mindre...

Soltech besvikelse Q1

Kvartal påverkat av svag konsumentmarknad och säsongseffekter. Det mesta är negativt utom...

Inför Nibes rapport 16 maj

Nibe är ett kvalitetsföretag med 2024 blir inte bra och framtiden är...

50% av anställda gör ingen nytta på vissa storföretag

Riskkapitalisten David Ulevitch hävdar att en betydande del av arbetsstyrkan i stora...