NÄRINGSLIV

Storytel ökar fokus på lönsamhet efter ett starkt resultat för Kv4 2023 och uppgraderar finansiella mål på medellång sikt 

– meddelar effektiviseringsprogram och nedskrivningar

AI News kommentarer

Storytel släppte sin rapport idag 24 januari och det var ingen munter läsning, men man meddelar samtidigt att man drar ner antalet anställda med 13%, så aktien lyfter kraftigt av den anledningen.

AI news ifrågasätter långsiktiga livskraften av deras affärsmodell, som skapar en enorm utspädning av ersättning till bokförlag/författare av böcker som inte tillhör storsäljare.

Säljs en bok och ger författaren 100 kr/bok och upplagan är 1.000 böcker, så kommer inkomsten vara ca 100.000 kr. Läggs den boken ut på Storytel, så kommer den boken ge en ersättning på ca 5.000kr.  

Storytel som samtidigt säljer för att ha många titlar i sitt utbud, gör att det blir ersättningsutspädning och lägre inkomster. Det här är långsiktigt bolagets huvudproblem.

Storytels rapport

 • Storytel ökar sitt fokus på lönsamhet och kommer att förbättra kassaflödet mer än den tidigare guidningen vid kapitalmarknadsdagen i juni 2023. Ett effektiviseringsprogram kommer att implementeras under det första kvartalet 2024, vilket innebär en minskning av personalstyrkan med 13%.
   
 • Som ett resultat av ett ökat lönsamhetsfokus och minskade investeringar avseende tillväxt på några marknader kommer vissa tillhörande tillgångar inte att generera lika stort kassaflöde som tidigare förväntats. Av den anledningen kommer en icke kassaflödespåverkande nedskrivning om 632 MSEK att redovisas under det fjärde kvartalet 2023. Av detta avser 465 MSEK en nedskrivning av goodwill hänförlig till Audiobooks.com, medan de återstående nedskrivningarna huvudsakligen är koncentrerade till rättighetskataloger inom expansionsmarknaderna.
   
 • Storytel redovisade ett starkt sista kvartal 2023, med preliminära streamingintäkter på 858 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 16% eller 14% med fasta växelkurser. Koncernens preliminära totala intäkter ökade med 9% till 946 MSEK. Det preliminära justerade EBITDA, exklusive omstruktureringskostnader och nedskrivningar, uppgick till 86 MSEK motsvarande en marginal på 9,1% för kvartalet, och 248 MSEK motsvarande en marginal på 7,1% för helåret – vilket är klart över tidigare guidning.
   
 • Under 2024 förväntar sig Storytel att leverera en intäktstillväxt för koncernen på cirka 10% med en justerad EBITDA-marginal på över 12% och ett operativt kassaflöde på över 7% av omsättningen.
   
 • Med de förbättrade framtidsutsikterna uppgraderar Storytel sina finansiella mål på medellång sikt och strävar att 2026 nå intäkter för koncernen på cirka 4,5 miljarder SEK med en genomsnittlig årlig intäktsökning från streaming på 10-12%, en justerad EBITDA-marginal på över 15% och ett operativt kassaflöde på över 10% av intäkterna.

Johannes Larcher, VD, Storytel:
”Vårt ökade fokus på lönsamhet och fortsatta tillväxt på våra 10 kärnmarknader, stärkt av vår starka operationella och ekonomiska prestation under 2023, möjliggör en uppdatering av Storytels mål på medellång sikt.

Vi förväntar oss att nå de tidigare kommunicerade målen för justerad EBITDA-marginal och operativt kassaflöde redan 2024, och därmed uppgradera våra lönsamhetsmål för 2026.

Storytel presterar betydligt bättre finansiellt än för ett år sedan, och vi har valt att öka vårt fokus på lönsamhet och förbättrad kassaflödesgenerering utöver den tidigare angivna guidningen.

Detta, i kombination med andra åtgärder, har lett oss till det svåra beslutet att justera storleken på vårt team, vilket resulterar i att 13% av våra anställda behöver lämna bolaget.”

Effektiviseringsprogram

Storytel tillkännagav idag ett effektiviseringsprogram för att bättre anpassa kostnadsstrukturen till den reviderade strategiska inriktningen och de föränderliga affärsbehoven.

Effektiviseringsprogramet omfattar en minskning på cirka 80 tjänster, motsvarande 13%, jämfört med december 2023. Åtgärderna kommer att implementeras under första kvartalet 2024, merparten med omedelbar verkan, och nå full effekt under andra halvan av 2024.

Uppdatering av resultatet för det fjärde kvartalet 

Storytel tillkännager även sitt preliminära och ej reviderade resultat för det fjärde kvartalet 2023 innan bokslutskommunikén som kommer att publiceras den 15 februari 2024.

Den operativa utvecklingen under det fjärde kvartalet 2023 var fortsatt stark, med preliminära totala streamingintäkter på 858 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 16% eller 14% exklusive valutakurseffekter.

De preliminära totala intäkterna för koncernen ökade till 946 MSEK, en tillväxt med 9%. För helåret ökade de organiska streamingintäkterna med 12,5% exklusive valutakurseffekter – väl över guidningen på minst 11%.

Storytel redovisade jämförelsestörande poster på totalt 672 MSEK under kvartalet, som ett resultat av ytterligare fokus på lönsamhet.

Av de jämförelsestörande posterna avser 465 MSEK icke kassaflödespåverkande nedskrivningar av goodwill i enlighet med IAS 36 hänförlig till Audiobooks.com. 166 MSEK avser icke kassaflödespåverkande nedskrivningar som huvudsakligen är koncentrerade till rättighetskataloger på expansionsmarknader.

De återstående 40 MSEK avser omstruktureringskostnader för personal och andra operativa utgifter. Som ett resultat av detta var det preliminära justerade rörelseresultatet för koncernen under fjärde kvartalet -8 MSEK och -680 MSEK inklusive jämförelsestörande poster.

Den preliminära justerade EBITDA ökade med 62% till 86 MSEK i det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en marginal på 9,1%. Inklusive jämförelsestörande poster på 98 MSEK var EBITDA -12 MSEK.

Den preliminära justerade EBITDA för helåret 2023 var 248 MSEK, en tillväxt på 170% vilket motsvarar en marginal på 7,1%, långt över guidningen på 6,4%.

Det preliminära operationella kassaflödet var 46 MSEK i kvartalet och 89 MSEK för helåret 2023, över guidningen på 80 MSEK.

Storytel amorterade 100 MSEK i kvartalet och minskade den finansiella skulden till 750 MSEK och innehade likvida medel om 434 MSEK vid årets slut.

Konsoliderad resultaträkning (preliminära oreviderade siffror)

  Belopp i MSEK
KoncernÅr 22 just.År 23Jämf. störande  PosterÅr 23 just.Förändr. år
Intäkter3 2003 4893 4899%
Operating profit-240-742672-71n/a
EBITDA 9215098248170%
KoncernKv4 22 adj.Kv3 23Kv4 23 Jämf. störande  PosterKv4 23 adj.Förändr.år
Intäkter8678969469469%
Operating profit-3215-680672-8n/a
EBITDA 5392-12988662%
Streaming Total Kv4 22Kv3 23Kv4 23Förändr.års
Intäkter74284285816%
ARPU (SEK kr)1221311307%
Bet. abonnenter genoms.2 036 0002 144 0002 203 0008%
Streaming NordicsKv4 22Kv3 23Kv4 23Förändr. år
Intäkter49857257415%
ARPU (SEK kr)14716316210%
Bet. abonnenter genoms.1 132 0001 169 0001 184 0005%

Guidning för 2024

Under 2024 förväntar sig Storytel att leverera en tillväxt av koncernens intäkter om cirka 10%, med en justerad EBITDA-marginal på över 12% och ett operativt kassaflöde på över 7% av intäkterna. Målen avser organisk tillväxt och exkluderar exempelvis potentiella förvärv.

Finansiella mål på medellång sikt till 2026

Med ett ökat fokus på lönsam tillväxt och tio kärnmarknader – de fem nordiska länderna, Nederländerna, Turkiet, Polen, Bulgarien och USA – strävar Storytel efter att uppnå intäkter för koncernen om cirka 4,5 Mdr SEK år 2026 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt av streamingintäkter på 10-12%, en justerad EBITDA-marginal på över 15%, och ett operativt kassaflöde på över 10% av intäkterna.

Målen avser organisk tillväxt och exkluderar exempelvis potentiella förvärv.
 

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Nordeas småbolagsfond Sverige är inte småbolagsfond

På Stockholmsbörsen finns det uppdelning, Large Cap företag som har börsvärde på...

Hur många datacenter har de stora teknikföretagen?

Microsoft annonserade nyligen satsningar i Sverige, men det är inte deras enda...

Altor köper kraschade Renewcell

Riskkapitalbolaget Altor förvärvar Renewcells konkursbo för en hemlig summa – och säkerställer...

Klaus Schwab avgår som VD för World Economic Forum

World Economic Forum (WEF) är omtvistat som en global källa för global...