STORA BOLAG

Ericsson AB som bolag

Ericsson AB är ett multinationellt telekommunikationsföretag som har funnits i över 140 år. Ericsson grundades 1876 i Sverige och har utvecklats från en liten tillverkare av telegrafutrustning till en ledande leverantör av telekommunikationsutrustning och tjänster. I den här artikel kommer vi att titta på Ericssons historia och bakgrund, finansiella resultat och genomföra en bedömning genom SWOT-analys för att bedöma dess konkurrensposition inom telekommunikationsindustrin.

Ericsson grundades i Stockholm, Sverige, av Lars Magnus Ericsson 1876. Till en början fokuserade företaget på tillverkning av telegrafutrustning, men utökade senare sin verksamhet till att även omfatta tillverkning av telefonutrustning. Med tiden fortsatte Ericsson att växa och expanderade sin verksamhet till andra delar av Europa och så småningom till andra delar av världen. Idag är Ericsson ett globalt telekommunikationsföretag med verksamhet i över 180 länder. Bolagets nuvarande verksamhet omfattar utveckling och produktion av telekommunikationsutrustning, mjukvara och tjänster. Ericssons marknadsposition är stark, och företaget är en av de tre främsta leverantörerna av telekommunikationsutrustning i världen.

Ericsson grundades i Stockholm, Sverige, av Lars Magnus Ericsson 1876. Till en början fokuserade företaget på tillverkning av telegrafutrustning.

Ericssons finansiella resultat har varit relativt stabilt de senaste åren. Under 2020 redovisade företaget en nettoomsättning på 227,2 miljarder kronor, en minskning med 4% jämfört med föregående år. Bolagets rörelseresultat ökade dock med 36 % till 13,5 miljarder kronor. Ericssons likviditetskvoter, som nuvarande ratio och quick ratio, är starka, vilket tyder på att företaget har tillräckligt med omsättningstillgångar för att klara sina kortsiktiga åtaganden.

Bolagets solvenskvoter, såsom skuldsättningsgrad och räntetäckningsgrad, är också gynnsamma, vilket indikerar att bolaget har en hanterbar skuldnivå och kan uppfylla sina ränteförpliktelser. Sett till lönsamhet är Ericssons avkastning på tillgångar och avkastning på soliditet relativt låg jämfört med branschkollegor. Bolagets bruttovinstmarginal är dock stark, vilket tyder på att företaget kan generera en hög vinstnivå från sin försäljning. Jämfört med branschkollegor är Ericssons finansiella resultat i allmänhet i linje med förväntningarna.

Ericssons styrkor inkluderar dess starka marknadsposition, globala närvaro och långvariga rykte inom telekommunikationsindustrin. Företagets svagheter inkluderar dess relativt låga lönsamhet jämfört med branschkollegor och dess stora beroende av telekommunikationsindustrin för intäkter. Möjligheter för Ericsson inkluderar tillväxten av 5G-teknik och den ökande efterfrågan på telekommunikationsutrustning och tjänster på tillväxtmarknader. Hot mot Ericsson inkluderar intensiv konkurrens inom telekommunikationsindustrin, potentialen för tekniska störningar och de globala ekonomiska förhållandenas inverkan på efterfrågan på telekommunikationsutrustning och tjänster. Sammantaget är Ericssons konkurrensposition inom telekommunikationsbranschen stark, men företaget kommer att behöva fortsätta anpassa sig till nya trender och teknologier för att behålla sin position på marknaden.

Sammanfattningsvis är Ericsson AB en ledande leverantör av telekommunikation utrustning och tjänster med lång historia och stark marknadsposition.

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

SBB säger hälften

En halv sanning kan vara en hel lögn. SBB lämnar marknadeninformation till...

EQT lägger oväntat bud på OX2

Vindkraftsbolaget OX2, har fått ett bud från EQT till ett värde av...

Kris för Fords elbilar

Finns anledning tro det är liknande problem även hos andra fordonstillverkare. Ford...

EQT köper IT konsult för 32,5 miljarder

Perficient, en amerikansk IT-konsult, håller på att förvärvas av EQT i en...