BÖRSSTORA BOLAG

SBB-rapport (2023-06-30) (rekommendation sälj/avstå)

Bolaget rapporterar att de jobbar för kreditgivare, anställda, aktieägare, något som har samstämmiga intressen. Det stämmer inte, utan det pågår en slakt av företaget till förmån för kreditgivare, aktieägarna applåderar och förstår inte att det är de som slaktas.


Likviditeten är på väg att nå noll, för närvarande cirka 1,5 miljarder (4,5 miljarder i början av året). Trots den stora försäljningen, t ex 3 miljarder aktier i JM och uppskjuten utdelning (noterar ingen skuld för detta i balansräkningen).

De sänkte värdet på fastigheterna med cirka 6 miljarder, men värderingen är fortfarande för hög. Värderingen borde vara på en nivå, som motsvarar det fastigheterna går att sälja för.

De förlorade nästan 10 kr per aktie de första 6 månaderna. 

Aktiekapitalet är för närvarande 13,65 SEK per aktie (ca 25 miljarder). Något som försvinner snabbt med förluster, och korrigeringar av balansräkningen. T.ex. har de ca 5 miljarder i goodwill som upptagen tillgång.

De förhandlar med Brookfield, om förhandlingen lyckas får banken ytterligare amorteringar, vilket är bra till viss del, men det ger också en förlust på 5-15 miljarder. (cirka 5-10 kr/aktie). Det är förstås orimligt förvänta sig Brookfield vill betala bokförda värden. Brookfieldaffären blockerar också andra typer av möjligheter, som t.ex. delvis avyttring eller sälja hela beståndet till någon annan part. Det är alltid dåligt förhandlingsläge att bara ha en part att förhandla med. Brookfield och SBB äger Educo tillsammans (SBB 51%), som motsvarar ca 40% av SBB.
SBB egna kvarvarande kapital riskerar raderas ut av sådan affär. 

De förhandlar om att sälja fastigheten för 3 miljarder dollar, men ingen information. Vilka fastigheter, vilka kunder, var, värde jämfört med bokförda värdet.

Värdering av fastigheten så har olika värderingsföretag har fått instruktioner vilken avkastning det ska vara. Det är givet vad en värdering blir med kontrakt och givna inkomster, kalkylerade kostnader och förutbestämd avkastning. Nu har de bestämt 5,0% exakt ändå innebär t.ex. 0,25% skillnad runt 5 miljarder. Ingen oberoende analys. 

De har byggrätter på sin balansräkning värderade till cirka 3 miljarder sek, ett extremt osäkert värde i dagens marknadsförhållanden. 

Deras rapport
https://corporate.sbbnorden.se/sv/wp-content/uploads/sites/3/2023/07/sbb-samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab-delarsrapport-januari-juni-2023-driftnetto-i-jamforbart-be-230714.pdf

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Prisma Properties börsnoteras den 18 juni – värderat till cirka 4,5 miljarder

Prisma Properties räknar med att bli noterat på Nasdaq Stockholm den 18...

Oscar Properties steg 350%

Akut hot om konkurs avvärjt för Oscar Properties – aktien skjuter i...

Clas Ohlson presenterar riktigt bra rapporten

Försäljningen exklusive den förvärvade Spares- koncernen ökade med 12 procent till 1...

SBB säger hälften

En halv sanning kan vara en hel lögn. SBB lämnar marknadeninformation till...