BANK

SBB Likviditet kommande 12 månader – fattas minst 10 miljarder

Sidan 28 i bokslutskommunikén redovisar SBB sin likviditet för kommande 12 månader, men siffrorna är inte speciellt trovärdiga. Deras fastighetsförvaltning har sin fokus på desperat jakt efter likviditet.

De anger med befintlig kassa att de har 19,9 miljoner och det under året går åt 14,6 mkr, men det är onekligen behäftat med stora osäkerhetsmoment.

Räntekostnader
Ett av SBBs problem är räntor, något som dessutom är stigande efterhand bundna räntor löper ut. I deras likviditetsprognos är de inte ens med.
Troligtvis är en rimlig prognos minst 2,5 miljarder i räntor. Kvar är då 17,4 miljarder.

SBB Infrastructure AB, finansiering
Här anger SBB synnerligen otydligt vad som gäller, men läser man hos ”kreditgivaren” Castlelake, som är en mycket tuff krisfinansiär (Även aktiv med SAS). Så ska de i affären låna ut 5,2 miljarder och få säkerheter på 9,4 miljarder. 

Det framstår som väldigt märkligt om nu SBB verkligen har fastigheter som inte är pantsatt i deras finansiella problemsituation på 9,4 miljarder och om de nu avhänder sig dem för få lån på 5,2 miljarder, verkar inte direkt affären förbättra någonting.

Det kan mycket väl vara så den här finansieringen inte alls går i lås, då är deras likviditet på 17,4 miljarder nere i 12,2 miljarder. Det är också väldigt väsentlig affär, så SBB borde redovisa detaljer, annars uppfattar man den som AI News, väldigt osäker.

Här är Castlelakes information

https://www.castlelake.com/insights/castlelake-enters-joint-venture-agreement-with-sbb-and-provides-whole-loan.html

Förväntad refinansiering av banklån
Här skriver SBB att de bedömer de kan få nya lån, på samma summa som de amorterar.  

De anger att om de inte får lånen, de bedömer de kan få lånen av någon annan. Totalt 7,9 miljarder.

Det är knappast troligt med stora förluster och försäljning av fastigheter att banker vill låna ut nya pengar. Ska banker vara beredda att låna ut pengar, kommer de vilja ha fullgoda säkerheter, finns några sådan som SBB förfogar över kvar?

Det är med andra ord väldigt osäkert finansiellt tillskott.

12,2 miljarder är nu nere i 4,3 miljarder.


Kvarvarande 4,3 miljarder ska räcka till kapitalbehov på 14,6 miljarder

SBB saknar helt enkelt ca 10 miljarder (4,3 – 14,6 miljarder) och ska de ha en rimlig kassa saknar de 15 miljarder. Lyckas de med få nya lån eller SBB Infrastructureaffären, så blir ändå in/utbetalningar, så saknas många miljarder.

En kvarnsten i detta är också det har ca 2,6 miljarder (Medräknat i de 14,6) som är betalning av utdelningar och hybridobligationer.

Det bör noteras att SBB minimerat löpande investeringar och tveksamma avsättningar för slutför nyinvesteringar också, så risken att de 14,6 miljarder i kapitalanvändning blir större är stor.

För att klara av situationen behöver SBB genomföra en nyemission på rimligen 15 miljarder i kombination med väsentlig skuldnedskrivningar.

Frågan är om det är genomförbart och vem kan/vill gå in med kapital i SBB, även om det är ”SAS-UPPLÄGG” som gör befintliga aktier värdelösa eller i princip värdelösa och accepterar kreditgivare ta förluster?


Bilden är från SBB Delårsrapport jan-dec 2023, sidan 28

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Fiasko på staten gröna lån

Energimyndigheten har lånat över en halv miljard kronor i olika typer av...

SBB kreditbetyg CCC+

Kreditvärderingsinstitutet Fitch upprepar kreditbetyget CCC+ för fastighetsbolaget SBB med ”watch negative”, vilket...

Äntligen sänker Riksbanken styrräntan

Från 4% till 3,75%, de lägger också en prognos på ytterligare två...

Nordea fortsätter öka vinsten

1 763 miljoner EUR, ca 18 miljarder SEK levererade de Q1 i resultat....