AKTIER

Autoliv intressant aktie till portföljen

Företaget har oerhört stark ställning på världsmarknaden och deras produkter, krockkuddar för bilar och säkerhetsbälten, kräver ingen närmare presentation. Det få känner till är at Autoliv i sin ungdom är en avknoppning från Electrolux, men idag är ”lilla” dotterns börsvärde nästan 4 gånger större än sin forna moders.

Få företag räddar fler liv än vad företagets säkerhetsbälten och krockkuddar gör.

Det är också en marknadstrend med ökat säkerhetsinnehåll per fordon. Fortfarande tuffare regler och fler och tuffare tester driver på. Sedan 2017 har värdet per fordon ökat med runt 20 procent i både rika länder och i medel- och låginkomstländer till 320 respektive 200 dollar per fordon.

Sedan 2017 har företagets totala marknadsandel på den passiva säkerhetsmarknaden för lätta fordon ökat från 38 till 45 procent och är nu 45, 47 respektive 40 procent för säkerhetsbälten, krockkuddar och rattar. Det ger fina stordriftsfördelar.  
Ökad grad av förfining. Att klättra i värdekedjan med fler säkerhetsbälten med försträckare och med mer avancerade krockkuddar och rattar.

Hög tillverkningskapacitet. Kan enkelt pressa in mer produktion i företagets 63 komponent- och monteringsfabriker.

Balansräkningen är endast 80 procent av omsättningen. Få verkstadsföretag är så kapitalsnåla och har så hög avkastning på sysselsatt kapital – som Autolivs cirka 20 procent.  

Trots pandemi, inflation, krig, utbudsstörningar och häftig bilproduktion har tillväxten varit 5 procent per år sedan 2017. Mätt mot bilproduktionen i antal fordon har den varit 4-8 procentenheter högre varje år sedan 2018. 


Ledningen siktar på att öka försäljningen organiskt med 5 procent i år och långsiktigt med 4-6 procent. Den bygger till lika delar på ökad bilproduktion, högre säkerhetsinnehåll per fordon och på sikt nya applikationer inom fotgängarskydd, elbilsbrandskydd och krockkuddar för motorcyklar, där en första produkt kommer att lanseras 2025. Ännu längre Framöver förväntas självkörande bilar ge nya tillväxtmöjligheter. 

Den justerade rörelsemarginalen var 8,8 procent förra året. Indikationen är att den bör öka till 10,5 procent i år, till 12 procent på medellång sikt och ambitionen är 13 procent på lång sikt. Bolaget har haft de längre målen under lång tid. Skillnaden denna gång är att den backas upp av ett extra stort struktur- och sparpaket motsvarande 11 procent av arbetsstyrkan. 


Autolivs har potential att höja lönsamhet. Huvudägaren Cevian med Christer Gardell klagar på det. Trots dubbelt så stor marknadsandel som tvåan, att över 5 procent av omsättningen satsas på att forska, utveckla och skräddarsy produkter – som det borde gå att ta bättre betalt för.
Aktien är köpvärd och har potential att kursfördubblas
Aktien ligger just nu på ca 1.100 kr och med successivt förbättrade vinstmarginaler, har aktien potential att kursfördubblas de närmaste 2 åren. 
Genom ökat säkerhetstänkande så är förutsättningen stor att företaget växer mera än försäljning av fordon i övrigt gör.
Fordonsmarknadens problem och möjligheter mellan bränsle och elteknik, är i praktiken helt oberoende för Autoliv.

Det är få aktier i världens som är världsledare inom sitt segment och samtidigt den klart måttfulla värderingen som Autoliv har idag.

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Trump Medias aktiekurs stiger 70%

Trump Media & Technology, Donald Trumps sociala medieföretag, tog fart när förmarknadshandeln...

Aktien steg 200 procent efter en emoji

En emoji i slutet av en video. Det var allt som krävdes...

Smygtittar i depåer hos miljonärer och vilka aktier de köper mest

Nordnet avslöjar att kunder som har konton på minst 2,5 miljoner, vilka...