ÖVRIGT

Vad är accelererad bookbuilding?

Mycket ofta på främst aktiemarknaden, men kan förekomma även för obligationer, använda accelerad bookbuilding. Förenklat är det en auktion på värdepappret som sker under några timmar och högsta budet är det som accepteras.
Metoden kan erbjudas med nyemitterade aktier, eller en befintlig större aktieägare som säljer.

Förklaring med mer detaljer runt accelererad bookbuilding?

En accelererad bookbuild är en form av erbjudande på aktiekapitalmarknaderna. Det handlar om att erbjuda aktier på kort tid, med liten eller ingen marknadsföring. Bookbuild av erbjudandet görs mycket snabbt på en eller två dagar. Olika garanter kan ibland garantera ett minimipris.

Förstå accelererat bookbuild

En accelererad bookbuilding används ofta när ett företag är i omedelbart behov av finansiering, i vilket fall krediter är uteslutet. Detta kan också vara ett företag vill göra ett erbjudande om att förvärva ett annat företag. Förenklat uttryckt, när ett företag inte kan få ytterligare finansiering för ett kortfristigt projekt eller förvärv på grund av sina höga skuldförpliktelser, kan det använda en alternativ väg för att få snabb finansiering från aktiemarknaden genom en process som kallas accelererad bookbuild. En annan situation är snabb kontrollerad försäljning av stort aktieinnehav.

Det emitterande företaget eller säljarna av aktier anlitar normalt en investeringsbank för att fungera eller arrangera garantier och administrera. Garanten/erna och investmentbanken bestämmer värdepapprets prisintervall och skickar ut utkastet till prospekt till flera investerare. Investerarna bjuder på antalet aktier som de är villiga att köpa, med tanke på prisintervallet. Boken är öppen under en bestämd tidsperiod, under vilken budgivaren kan ändra det erbjudna priset. Efter en förutbestämd tidsperiod stängs boken och det sammanlagda behovet av emissionen kan utvärderas så att ett värde läggs på värdepapperet. Det slutliga priset som valts är helt enkelt det högsta budet som har mottagits av investeringsbanken.

Med en accelererad bookbuild är erbjudandeperioden öppen från några timmar till ca två dagar och med liten eller ingen marknadsföring. Med andra ord är tiden mellan prissättning och utfärdande 48 timmar eller mindre. Ett bookbuild som påskyndas implementeras ofta över en natt, där det emitterande företaget kontaktar ett antal investeringsbanker som kan fungera som garanter kvällen före den avsedda placeringen. Emittenten/aktiesäljaren begär bud i en auktionsliknande process och tilldelar avtalet till den bank som förbinder sig till det bäst villkor. Investmentbanken lämnar förslaget med prisintervallet till institutionella. I själva verket sker placering hos investerare oftast över natten med säkerhetsprissättningen, men normalt aldrig längre tid än 48 timmar.

Accelererat bookbuilding-förfarande gör det möjligt för etablerade institut att snabbt anskaffa kapital genom att dela upp marknadsrisken mellan det emitterande företaget eller aktieägaren och garantiinstitutet. Med detta sagt är en accelererad bookbuild inte undantagen från risk eftersom den tillgängliga tiden för due diligence av ett erbjudande reduceras. 
Därför måste ledande förvaltare förlita sig på erfarenhet för att snabbt bedöma erbjudandet initialt och lita på marknaden under det efterföljande skedet, där de får bud från finansinstitut i toppklass, för att bestämma det exakta priset.

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Per Holknekt vann över Betson i mål om spelmissbruk

Per Holknekt förlorade mer än sju miljoner kronor i spelande inom några...

Historiskt klimatavtal, avtalar i princip ingenting

Representanter från nästan 200 länder enades på onsdagsmorgonen vid COP28-klimatmötet om att...

Misstag vi minns – rekordbud på Tradedoubler stoppas

Tradedoubler var pionjärer på annonsprogram, d.v.s. annonser som är tillgängliga för många...

Stockholms tingsrätt har funnit Patrik Sundh, vd för analysföretaget Cline Scientific, skyldig till otillbörlig marknadspåverkan

Företaget har dock fortsatt förtroende för vd:n, enligt pressmeddelandet.  De affärer som...