STORA BOLAG

Soltech 2023 var bra och 2024 blir ännu bättre

Miljardomsättning, storskalighet och techfokus. Soltech Energy och solenergins framfart 2024.

2023 var ytterligare ett år som präglades av oförutsägbarhet. Flera krig, inflation och höga räntor, ett surt börsklimat och en pågående klimatkris ställer nya krav på många branscher.

Förnybar energi är inget undantag. Men sett till solenergibranschen i allmänhet och Soltech i synnerhet skedde stora framsteg under året. Vd Stefan Ölander redogör för några av ljuspunkterna och pekar ut några trender som kommer att lysa upp solenergiåret 2024.

Soltech Energy hade ett händelserikt 2023. Koncernen har vuxit till att bestå av över 1 000 medarbetare i Sverige, Spanien och i Nederländerna och sammanlagt fem tilläggsförvärv genomfördes för att stärka befintliga bolag. Ett förvärv av ett elteknikbolag i Stockholmsområdet genomfördes också.

Sett till verksamheten inleddes ett flertal större projekt i koncernen där storskaliga techlösningar ska levereras åt energibolag, fastighetsägare och andra samhällsbyggare. Inom solparksområdet har Soltech en växande portfölj med en potential som överstiger 1 000 MWp.

Denna portfölj har byggts upp under de senaste åren och ska löpande säljas av, vilket kommunicerades i juli 2023.

Ett annat styrkebesked under året var den organiska tillväxten. Under delårsperioden januari-september uppgick den till hela 41 procent, vilket vittnar om att dotterbolagen utvecklas i koncernen. Tillsammans levererades även en nettoomsättning på över två miljarder kronor de första tre kvartalen 2023 med kraftigt förbättrad lönsamhet.

– Gällande våra fokusområden kvalitet, lönsamhet och tillväxt ser jag tillbaka på 2023 med stolthet. Att den organiska tillväxten är fortsatt hög är ett kvitto på att våra bolag erbjuder kvalitet och trivs med att vara en del av Soltech.

Dessutom bidrar det till att vi radat upp fyra kvartal i rad med förbättrad lönsamhet vilket tillsammans med vår tillväxt skapar ännu bättre förutsättningar för oss framöver, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Solenergiåret 2024
Solenergiutvecklingen är på fortsatt stark frammarsch globalt och spås öka än mer under 2024. Inte minst efter nya EU-direktiv om solceller på fastigheter och efter slutsatserna från FN:s klimatmöte COP 28 i Dubai. Ett historiskt toppmöte som bland annat fastslog att en tredubbling av förnybar energikapacitet till 2030 behövs.

I Sverige fortsätter solenergi och gröna tekniklösningar också att vinna mark. Utvecklingen av större solparker, takinstallationer, laddstationer och större batterilager var stark under 2023 och väntas växa ytterligare under 2024.

Gällande privatmarknaden hade dock den svenska solenergibranschen en lägre tillväxt jämfört med 2022. Detta berodde framförallt på höga räntor och lägre elpriser. Trots det ökade ändå antalet privatinstallationer med nära 100 procent under 2023.

– Allt talar för att andelen solenergi kommer att öka kraftigt, både i Sverige och globalt. Inte minst efter att COP 28 pekade på vikten av ökade investeringar i förnybara energikällor och att vi förhoppningsvis ser sjunkande räntor under kommande år. Som koncern står vi väl positionerade inför den gröna omställningen som nu accelererar.

Vi ser fram emot att under året ytterligare befästa vår position som en ledande aktör på solenergimarknaden, avslutar Stefan Ölander.

Tre höjdpunkter från Soltech Energy 2023

 • Entreprenörerna och medarbetarna
  I utmanande tider växer vi till över 1 000 anställda vilket är ett styrkebesked
 • Omställningen till lönsamhet gav resultat
  Inför 2023 ökade fokuset på lönsamhet successivt. Något som resulterat i fyra kvartal i rad med förbättrad lönsamhet
 • Vårt bidrag till den gröna omställningen växer
  Under 2023 ökade koncernen antalet storskaliga projekt. Bland annat ett projektutvecklingsavtal med norska Solgrid med siktet på 300 MW markplacerad solenergi, en egen solpark på 70 000 kvm och flera större batteriavtal

Tre spaningar för solenergibranschen 2024

 • Privatmarknaden spås toppa igen
  Räntesänkningar är på gång under 2024 och 2025. Något som kommer att påverka svenska villaägares investeringsvilja i grön energi positivt
 • Hybridanläggningarna tar över
  En av trenderna 2024 förväntas bli ett ökat fokus på hybridlösningar som inrymmer både solenergi och techlösningar såsom storskaliga energilager. Utvecklingen tog fart redan 2023 men kommer nu att öka ytterligare. Genom hybridlösningar kan större fastigheter bli egna elproducenter och samtidigt stötta ett redan ansträngt elnät
 • Solceller på stora fastigheter kan inte längre bortprioriteras
  Många fastigheter har redan idag solceller, men ännu fler står fortfarande utan. Ska vi ha en chans att möta solenergimålen i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) måste takten för solcellsinstallationer öka rejält. Fler ytor på fastigheter måste nyttjas för solenergilösningar och därför kommer solcellsfasader att bli ett allt viktigare komplement


AI News riktkurs

Soltech är kraftigt undervärderad och AI News har riktkurs 25 kr per aktie. Riktkursen är baserad på förväntad resultatutveckling och cashflow.

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Google är nära att köpa en startup för cybersäkerhet för över 242 miljarder kronor

Om detta händer kan affären bli Alphabets största förvärv någonsin. Enligt The...

SBB säger hälften

En halv sanning kan vara en hel lögn. SBB lämnar marknadeninformation till...

EQT lägger oväntat bud på OX2

Vindkraftsbolaget OX2, har fått ett bud från EQT till ett värde av...

Kris för Fords elbilar

Finns anledning tro det är liknande problem även hos andra fordonstillverkare. Ford...