BÖRS

Scandic Hotels Group – mest blankade aktien, på felaktiga grunder

AI News anser Scandic är en sund aktie att köpa, målkurs över 80 kr.

Vad Scandic sysslar med, känner alla i princip till, driver en hotellkedja och gör det bra.

2023 är starka papper

Nettoomsättningen ökade med 14,1 procent till 21 935 MSEK (19 230). 

  • Genomsnittlig beläggningsgrad ökade till 61,4 procent (57,7). 
  • Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 782 SEK (683). 
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 785 MSEK (2 457). 
  • Justerat EBITDA1) uppgick till 2 566 MSEK (2 536). 
  • Exklusive IFRS 16 justeringar uppgick resultat per aktie till 5,09 SEK (4,10). 
  • Fritt kassaflöde uppgick till 1 754 MSEK (2 202). 
  • Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 0,6 ggr (0,2 ggr exkluderat konvertibellånet). 

Allting talar dessutom för att 2024, så kommer koncernen ytterligare förbättras. Aktien har utvecklats väl och stiget ca 80% senaste året.

Skulle det vara möjligt är det en ”enkel” kalkyl att ta ett lån och köpa upp Scandic, men nu är det bara teoretiskt när det finns många stora ägare, som sannolikt inte säljer sina aktier.

2023 Ebita på ca 2,6 miljarder, behöver bara 4 gånger för att nå börsvärdet och fria kassaflödet bara ca 6 gånger. Sätter man dessa siffror som ränta så är det 25% respektive ca 18%. 2024 blir dessutom säkerligen bättre.

Blankningsparadoxen
Mitt i detta, så har bolaget utvecklats till den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen med över 16% av bolagets aktier blankade, det är förstås märkligt.

Det vi tror blankarna ser, men de ser fel. Läser man koncernens balansräkning kan vem som helst få ”Hicka” för bolaget har bara ett eget kapital på ca 2 miljarder och skulderna uppgår till runt 50 miljarder, samtidigt som börsvärdet är runt 11 miljarder. Det här gör att blankare vädrar blod och blankar.

Blankarna gör dock ett radikalt misstag, då skulderna är teoretiska utifrån gällande redovisningsregler som gäller idag. I skulder ingår alla framtida hyreskostnader, har du t.ex. ett hyresavtal på 1 mkr/år och det är 10 år kvar, så kommer du i ditt bokslut ha en hyresskuld på 10 mkr.

I Scandics fall, uppgick dessa teoretiska skulder till 43,5 miljarder i bokslutet 31/12 2023. Övriga skulder fullkomligt normala i den typen av bolag.

Det stora problemet för blankarkollektivet är att de gjort en felbedömning och kommer behöva köpa tillbaka de sålda aktierna, vilket kommer skapa ett kraftigt efterfrågeunderskott på aktier och driva aktiekursen mot eller över målkursen.

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Prisma Properties börsnoteras den 18 juni – värderat till cirka 4,5 miljarder

Prisma Properties räknar med att bli noterat på Nasdaq Stockholm den 18...

Oscar Properties steg 350%

Akut hot om konkurs avvärjt för Oscar Properties – aktien skjuter i...

Clas Ohlson presenterar riktigt bra rapporten

Försäljningen exklusive den förvärvade Spares- koncernen ökade med 12 procent till 1...

Stickprovsanalyser

Många börsbolag som håller på med handel, rapporterar försäljningen månadsvis, t.ex. Clas...