BANK

SBB – en liten analys – Överlever de?

De här siffrorna är hämtade från årsredovisningen d.v.s. 2022-12-31. Vissa saker kan förstås förändrats sedan dess.  SBB är ett av de företag med mest småaktieägare av alla företag på börsen och det är inte alltid de vill se verkligheten.
Skulle verkligheten vara som SBB beskriver, så skulle givetvis pensionsfonder, investmentbolag och institutioner stå på kö för att köpa aktier.

Min fråga i rubriken, överlever de? Det är mycket tveksamt.

SBB skulder

SBB har med olika former av skulder allt från uppskjuten skatt, banklån, obligationer, hybridobligationer osv. Skulderna uppgår tillsammans till 120.781 mkr.

Av skulderna är ca 105 miljarder räntebärande. Nästan alla SBBs lån är rörliga räntor. Obligationer är rörliga med Stibor + en fast del. Det är rimligt förvänta sig att genomsnittsräntan för 2023 kommer hamna på 4-6%, vilket är i Intervallet 4,2 – 6,3 miljarder.

SBB är beroende av att ständigt omfinansiera sin lån. Det finns i praktiken obligationer, banklån eller tillskott från ägare, som är möjliga alternativ.  Alla varianterna kommer innebära betydande problem.  Merparten av obligationsfinansiering är utan säkerhet och när de ska omfinanseras via bank eller på annat sätt, så kommer det utkrävas säkerheter med fastighetsinteckningar med bästa rätt. Det riskerar urarta till huggsexa.

Fastigheter

Vid årsskiftet har de bokfört fastigheter till 136.482 mkr. Under året skrev de ned dem med 2,5 %

Fastigheterna gav under 2022 ett driftnetto på 4.881 mkr. Bolaget har också overheadkostnader för hantera sitt fastighetsbestånd på ca 500 mkr.

Värdering på fastigheterna vid olika avkastningar ger följande värde:

3%, 162 miljarder
4%, 122 miljarder

5%,  97 miljarder
6%, 81 miljarder

Ca 2/3 är olika former av samhällsfastigheter, såsom äldreboende, skolor och vårdfastigheter.
Ca 1/3 del är bostäder.
Ca 22% har stat eller kommun som hyresgäst, så relativt liten andel, även om SBB försöker lyfta fram att det är huvudhyresgäster.

Det är hög värdering i dagens ränteläge med direktavkastning på under 4%, troligare är en genomsnittlig värdering hamnar på 5-6%, vilket då värderar SBB fastigheter till 81-97 miljarder.

SBB fastigheter är uppskrivna med ca 44 miljarder, så anskaffningspriset är ca 92 miljarder. SBB är ett ungt bolag, så fastigheter är i huvudsak förvärvade under de senaste 5 åren.

Andra tillgångar

SBB hade 31/12 tillgångar till bokfört värde på 26.605 mkr, i huvudsak olika delägda företag, hyresfordringar och kassa. Största är ägande i JM, som är bokfört några miljarder över aktuell börskurs.

Den optimistiska bedömer det är fullt värde av dessa tillgångar, den pessimistiska väsentligt nedskrivningsbehov.

Resultat – Cashflow

Resultat för 2022 om man struntar i alla värdeförändringar, avskrivningar, valutor och intresseföretag m.m. däremot räntekostnader, hamnar på ca +2.802 mkr.
Drar man av utdelning så är det -35 mkr kvar.

Redovisat cashflow är -5,4 miljarder och redovisat resultat är (före skatt) är -10,5 miljarder.

Prognosen för 2023 så är det hyreshöjningar, eventuella affärer och högre ränta än 2022. Svårt tror det kan redovisas positivt cashflow och positivt resultat. Oaktat värdeförändringar och intressebolag, så kommer räntekostnaden överstiga driftnettot.

Utdelning
SBB har behållit utdelningen (Om bolagsstämman fastställer den), men gjort en variant där de försöker att aktieägare ska välja få utdelningen i aktier.

Antalet aktier

Det finns 3 aktieslag, D-aktier med förtur till utdelning, B-Aktier ”vanliga” och röststarka A-aktier. Tillsammans ca 1.648.000.000 st.

Sammanlagd värdering


SBB kommer behöva väsentliga kapitaltillskott i nyemission, för att överleva.  Eventuella försäljningar, framstår som osannolikt de ska kunna ske till bokfört värde eller mera.

En sammanvägning av SBB tillgångar minus skulder, hamnar på:

Fastigheter 81 – 97 miljarder
Övriga tillgångar 26 miljarder (Troligt olika nedskrivningsbehov)
Summa tillgångar 107 – 123 miljarder
Skulder 120 miljarder

Netto tillgångar – 13 – 3 miljarder

Den optimistiska kan tänka sig att SBBs fastigheter får högre framtida värde med hyreshöjningar och räntesänkningar, men då ska man beakta att klara av åtminstone 2 år höga räntor, driva verksamheten med negativt cashflow och olika omfinasieringsbehov.

Så jag ser det som troligast det blir rekonstruktion, där obligationsskulder skrivs ner och det kombineras med en stor nyemission till väldigt låg aktiekurs 1-3 kronor.

Det kan också tänkas att ett bankkonstortie tar över fastigheterna till rimlig värderingar och kvarvarande skulder får det som blir över.

Alternativet kan vara konkurs, rakt av också.

Det är väldigt svårt se någon form av värde att köpa aktien eller behålla den om man äger den.

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Fiasko på staten gröna lån

Energimyndigheten har lånat över en halv miljard kronor i olika typer av...

SBB kreditbetyg CCC+

Kreditvärderingsinstitutet Fitch upprepar kreditbetyget CCC+ för fastighetsbolaget SBB med ”watch negative”, vilket...

Äntligen sänker Riksbanken styrräntan

Från 4% till 3,75%, de lägger också en prognos på ytterligare två...

Nordea fortsätter öka vinsten

1 763 miljoner EUR, ca 18 miljarder SEK levererade de Q1 i resultat....