BANK

Marginalen bank i egna kreditproblem – Löser inte sina obligationer

Dagens Industri är först att rapportera. Marginalen Bank gör ett akut skifte på obligationsmarknaden. Som första nordiska aktör har nischbanken avstått från att köpa tillbaka en högriskobligation. 

Det är visserligen tillåtet men bryter mot praxis och ses av flera bedömare som en röd flagga.

Samtidigt rapporterar mängder av kunder till Finansinspektionen om låsta konton och låst kapital, som de inte kan ta ut från banken.


”Det är väldigt negativt att de inte ringer det vid första tillfället”, säger chefen Fredrik Carlsson om signalvärdet av en missad inlösen. Tier 2-obligationer används för att stärka kapitalbufferten i banker och ger vanligtvis en hög ränta, i utbyte mot större risk. 
Tanken är att lånet ska kunna omvandlas till eget kapital i en bank, vid problem. 

Marknadspraxis är att denna typ av instrument måste köpas tillbaka av utställaren på ett angivet datum, vilket i det här fallet var tidigare i veckan. ”Det tyder på att banken har svårt att låna pengar. 

Den är svagt kapitaliserad och har dålig lönsamhet”, fortsätter Fredrik Carlsson, som driver den ränte- och kreditinriktade kapitalförvaltaren Carlsson Norén. 

Marginalen Bank, som ägs av Lidingöentreprenören Ewa Glennow, är inte börsnoterad och är en svagare aktör än andra nischbanker vad gäller till exempel resultat och kapital, påpekar Sean Cotten på kreditbedömaren Nordic Credit Rating. 

”Det är ovanligt och det är en ganska stark signal”, säger han om icke-återköpet. 

AT1 OCH TIER 2 OBLIGATIONER AT1 och Tier 2 obligationer ska fungera som en krockkudde för banker. Pengarna som tas in som krediter, eller lån, kan skrivas ned eller omvandlas till eget kapital i banken vid en nödsituation. 

Det gör dem riskabla jämfört med vanliga obligationer, men attraktiva för riskvilliga investerare eftersom de betalar högre räntor. 

Tier 2-obligationer löses vanligtvis in i förtid vid en tidpunkt som anges i värdepapperets prospekt. En sådan inlösen är inte obligatorisk utan förväntas på kreditmarknaden. Saknade återköp tolkas som ett tecken på problem av marknaden och kan göra framtida finansiering dyrare. 

Det innebär också att kreditens funktion som krockkudde späds på i Finansinspektionens ögon. Tidigare har europeiska storbanker som Santander och Deutsche Bank avstått från förtida inlösen, men Marginalen Banks agerande denna vecka är det första kända exemplet i Sverige, enligt flera bedömare, refererar Dagens Industri. 

AT1-obligationer, som också kallas Contingent Convertible Bonds eller CoCos.

Sedan dess har flera svenska nischbanker, däribland Nordic Capital-ägda Noba, som driver Nordax, TF Bank och Klarna, kunnat ge ut samma typ av instrument. 

Beslutet kan komma att påverka prissättningen om och när Marginalen Bank kommer att refinansiera andra liknande instrument innan de ska lösas in 2024, tror Sean Cotten. 

Det påverkar också obligationens funktion som barriär, som i Finansinspektionens ögon kommer att bli mindre och mindre skyddande för varje år. 

Carnegies kreditanalys pekar i en kommentar på att Marginalen nyligen har överfört dåliga lån från sin egen balansräkning till det egna inkassobolaget Sergel Group. 

Investmentbanken konstaterar också att händelsen med största sannolikhet är den första i sitt slag från en bank i Norden, åtminstone i modern tid. 

Att det är en marginell spelare sett till hans storlek begränsar dock smittriskerna, resonerar Carnegie. Erik Nordenskjöld, investeringschef på konsultföretaget Citroneer, ser dock tydliga risker. 

”Även om Marginalen verkar vara sämst i klassen sätter deras beteende ändå en ny standard”, säger han och fortsätter: 

”Med tanke på den makroekonomiska situationen i segmentet, som inte kommer att förbättras inom kort, är det förmodligen bara en tidsfråga innan nästa bank hamnar i samma situation.” 

MARGINAL BANK Ewa Glennow är VD och ägare av Marginalengruppen. Hon grundade företaget på 1990-talet som 2010 förvärvade Citibanks svenska konsumentbank. 

Banken har cirka 300 anställda och redovisade ett rörelseresultat på 82,1 miljoner kronor för fjolåret. En förlust på 74,5 miljoner kronor följde under årets första kvartal, varefter en mindre vinst redovisades för perioden april-juni. 

Marginalen Bank har tidigare kritiserats av Finansinspektionen för att ha ”anskaffat inlåning från allmänheten för att finansiera delvis påtagligt riskfylld affärsverksamhet som drivs av personer eller företag med anknytning till företaget och dess ägare”, något som tidningen Affärsvärlden rapporterat om. 

I bankens styrelse sitter Spendrups topp Peter Lönnquist och Di:s tidigare vd och chefredaktör Gunilla Herlitz. 

Marginalen Banks kommunikationschef Haris Serhatlic har några ord i sin kommentar om beslutet: ”Vi har valt att inte begära inlösen av obligationen för närvarande på grund av rådande marknadsförhållanden.”

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Fiasko på staten gröna lån

Energimyndigheten har lånat över en halv miljard kronor i olika typer av...

SBB kreditbetyg CCC+

Kreditvärderingsinstitutet Fitch upprepar kreditbetyget CCC+ för fastighetsbolaget SBB med ”watch negative”, vilket...

Äntligen sänker Riksbanken styrräntan

Från 4% till 3,75%, de lägger också en prognos på ytterligare två...

Nordea fortsätter öka vinsten

1 763 miljoner EUR, ca 18 miljarder SEK levererade de Q1 i resultat....