STORA BOLAG

Investors bokslutskommuniké 2023

“Vid utgången av 2023 nådde vårt justerade substansvärde ett nytt all-time-high och passerade 800 mdr kronor. Under året uppgick tillväxten i vårt justerade substansvärde till 24 procent och totalavkastningen till 26 procent, jämfört med 19 procent för SIXRX.

Detta var det trettonde året i rad som Investors totalavkastning överträffade börsen. I dagens komplexa omvärld fokuserar vi fortsatt på att framtidssäkra våra företag genom att driva strategiska initiativ, utan att kompromissa när det gäller effektivitet.”

Johan Forssell
Vd och koncernchef, Investor

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 818 386 Mkr (267 kronor per aktie) per den 31 december 2023, en ökning om 58 067 Mkr, motsvarande 8 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 12 procent, jämfört med 14 procent för SIXRX avkastningsindex. För helåret 2023 uppgick tillväxten i justerat substansvärde till 24 procent och totalavkastningen till 26 procent, jämfört med 19 procent för SIXRX.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om 9 procent. För helåret uppgick totalavkastningen till 25 procent.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till -1 procent (-1 procent inklusive kassan). Stark vinsttillväxt och kassaflödesgenerering bidrog positivt, men motverkades av negativa valutaeffekter och multipelkontraktion. För helåret 2023 uppgick totalavkastningen till 24 procent (22 procent inklusive kassan).
  • Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 11 procent, varav 8 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad EBITA ökade med 21 procent och justerad EBITA med 22 procent. För de större dotterföretagen uppgick det operationella kassaflödet till 105 procent av EBITDA.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 9 procent i konstant valuta. Det största affärsområdet Wound Care växte också med 9 procent. Marginalen förbättrades avsevärt jämfört med föregående år, som påverkades av produktionsstörningar och omorganisationskostnader. Mölnlycke distribuerade 300 MEUR till Patricia Industries.
  • Värdeförändringen på Investeringar i EQT uppgick till 16 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 1 163 Mkr. För helåret 2023 uppgick värdeförändrigen till 17 procent och nettokassaflödet till -178 Mkr.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,7 procent per den 31 december 2023 (1,5 procent per den 31 december 2022). Bruttokassan uppgick till 24 851 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,8 år per den 31 december 2023.
  • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 4,80 (4,40) kronor uppdelad på två utbetalningar: 3,60 kronor i maj 2024 och 1,20 kronor i november 2024.

Läs rapporten i sin helhet här
https://vp053.alertir.com/afw/files/press/investor/202401191654-1.pdf

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Google är nära att köpa en startup för cybersäkerhet för över 242 miljarder kronor

Om detta händer kan affären bli Alphabets största förvärv någonsin. Enligt The...

SBB säger hälften

En halv sanning kan vara en hel lögn. SBB lämnar marknadeninformation till...

EQT lägger oväntat bud på OX2

Vindkraftsbolaget OX2, har fått ett bud från EQT till ett värde av...

Kris för Fords elbilar

Finns anledning tro det är liknande problem även hos andra fordonstillverkare. Ford...