STORA BOLAG

Sammanfattning om AstraZeneca

Introduktion till AstraZeneca

AstraZeneca är ett multinationellt läkemedels- och bioteknikföretag som grundades för över 100 år sedan [1]. Deras uppdrag är att leverera innovativa läkemedel till patienter genom forskning och utveckling [1]. AstraZeneca fokuserar på läkemedel och bioteknik, vilket innebär användning av levande organismer eller deras derivat för att utveckla produkter för människors hälsa [2]. Deras produkter säljs i mer än 100 länder världen över, och de har en stark närvaro i branschen [3]. AstraZeneca har åtagit sig att minska sitt koldioxidavtryck och siktar på att vara koldioxidnegativa till 2030 [4].

AstraZeneca har gjort betydande framsteg i branschen och fortsätter att expandera. 2023 gick företaget med på att förvärva CinCor Pharma för upp till 1,8 miljarder USD [5]. Företaget har även utvecklat ett vaccin mot covid-19, som levererades till Sverige fram till maj 2021 [6]. AstraZeneca har en stark närvaro i Sverige, med 4 600 anställda bara i Södertälje [1]. De har även investerat i Göteborgsregionen, vilket bidragit till utvecklingen av life science-området [7].

AstraZeneca har visat starka operativa resultat och portföljframsteg, vilket positionerat dem som ledande i branschen [8]. Företaget har också gjort betydande investeringar i forskning och utveckling, med planer på att utöka sina anläggningar för att ta emot 7 000 anställda [9]. AstraZeneca har utvecklat banbrytande läkemedel, såsom Enhertu, som fick genombrottsstatus i USA [10]. AstraZenecas nuvarande aktiekurs anses vara en attraktiv ingång till aktien [11], och bolagets inkomst och vinst per aktie har varit fortsatt stark [12].

 


AstraZeneca har utvecklat banbrytande läkemedel, såsom Enhertu, som fick genombrottsstatus i USA

AstraZenecas huvudprodukter och pipeline

AstraZeneca är ett globalt biofarmaceutiskt företag som är verksamt i över 100 länder och sysselsätter 83 000 personer över hela världen. År 2021 uppgick företagets totala försäljning till 37,4 miljarder dollar [1]. AstraZenecas mest framgångsrika produkter inkluderar Crestor, som är ett kolesterolsänkande läkemedel, och Symbicort, som är en inhalator som används för att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) [3]. Dessutom inkluderar företagets onkologiportfölj Tagrisso, Lynparza och Imfinzi, som används för att behandla olika typer av cancer [13]. Dessa produkter har bidragit väsentligt till företagets framgång och tillväxt.

 


AstraZenecas påverkan på vården och samhället har varit betydande

AstraZenecas nuvarande pipeline inkluderar en robust portfölj av undersökningsterapier i olika stadier av klinisk utveckling. Företaget har ett starkt fokus på innovation och forskning och utveckling, med planer på att investera i strategiska forsknings- och utvecklingscentra i Storbritannien, USA och Sverige för att förbättra pipeline-produktiviteten [14]. AstraZenecas kommande releaser inkluderar Farxiga, som används för att behandla hjärtsvikt, och Enhertu, som används för att behandla bröstcancer [15]. Företagets nyligen förvärvade CinCor Pharma för upp till 1,8 miljarder dollar visar sitt engagemang för att utöka sin pipeline [5].

AstraZenecas framgång kan tillskrivas dess fokus på innovation och forskning och utveckling. Företagets uppdrag är att leverera läkemedel till patienter genom innovativ forskning och spetskompetens inom utveckling och marknadsföring [1]. AstraZeneca har en väldiversifierad produkt- och forskningsportfölj, med fokus på utveckling av preparat inom onkologi, hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar [16]. Företagets engagemang för innovation och forskning har visats genom dess nyligen genomförda workshop om medicinsk innovation, som fokuserade på interaktioner mellan universitet och industri [17]. Sammantaget har AstraZenecas fokus på innovation och forskning och utveckling bidragit till dess tillväxt och framgång inom den biofarmaceutiska industrin.

AstraZenecas finansiella resultat

AstraZenecas finansiella resultat har varit ett diskussionsämne inom läkemedelsindustrin under de senaste åren. Efter att ha upplevt en nedgång i intäkter och vinster på grund av patent som löper ut och en smal forskningsportfölj har AstraZeneca återgått till tillväxt [11]. Enligt företagets resultatrapport för första kvartalet 2023 har de initierat sex nya fas III-studier och är på väg att inleda 30 stycken 2023, vilket indikerar ett engagemang för forskning och utveckling [18]. Dessutom rapporterade företaget stabila totala intäkter och en tillväxt på 15 % exklusive covid-19-läkemedel i början av 2023 [19]. Dessa positiva finansiella indikatorer tyder på att AstraZeneca är på väg mot fortsatt tillväxt och framgång.

Det har varit flera faktorer som har påverkat AstraZenecas finansiella resultat under de senaste åren. Under 2014 tillkännagav företaget ett omstruktureringsprogram för att leverera 1 100 miljoner USD i årliga prestandaförbättringar [20]. Dessutom har företaget ställts inför utmaningar med patent som löper ut, vilket har påverkat deras intäkter och vinster. AstraZeneca har dock kunnat övervinna dessa utmaningar genom strategiska partnerskap och förvärv, såsom deras förvärv av Alexion Pharmaceuticals 2021 [21]. Dessa åtgärder har hjälpt företaget att behålla sin position som en nyckelaktör inom läkemedelsindustrin.

AstraZenecas finansiella resultat har jämförts med konkurrenternas i branschen. Under 1999 redovisade företaget stark försäljning och rörelsevinst, med jämförelsestörande poster i rörelseresultatet på 130 MUSD [22]. År 2022 värderades AstraZenecas aktie till ungefär 19 gånger årets förväntade vinst [10]. Dessutom har AstraZeneca varit ansvarig för tillverkningen av ett av de största och mest omdiskuterade vaccinerna mot COVID-19 [23]. Dessa jämförelser visar AstraZenecas fortsatta relevans och betydelse inom läkemedelsindustrin.

AstraZenecas påverkan på samhället och miljön

AstraZeneca, ett globalt bioläkemedelsföretag, har åtagit sig hållbarhet och företagsansvar. Enligt företagets hemsida handlar AstraZenecas fokus på hållbarhet om att använda sina förmågor för att göra en meningsfull skillnad för samhället inom hälsa [24]. AstraZeneca har satt upp ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan, inklusive att minska utsläppen av växthusgaser och avfall, samt att öka användningen av förnybara energikällor. Dessutom har företaget förbundit sig att främja mångfald och inkludering inom sin personalstyrka och säkerställa etiska affärsmetoder genom hela sin verksamhet.

AstraZenecas påverkan på vården och samhället har varit betydande. Företaget har bidragit till utvecklingen av många livräddande läkemedel och har spelat en avgörande roll i kampen mot covid-19. AstraZenecas COVID-19-vaccin har godkänts för användning i många länder och har visat sig vara effektivt för att skydda mot viruset [25][26][27][28]. Dessutom har AstraZeneca samarbetat med organisationer som Bris för att stödja samhällshälsoprogram [29]. Företagets engagemang för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård har också lett till initiativ som syftar till att minska skillnader i hälso- och sjukvård, särskilt i utvecklingsländer [30].

AstraZenecas roll för att främja tillgången till hälso- och sjukvård är en viktig del av deras företagsansvar. Företaget har en holistisk syn på människors hälsa och inser att tillgång till sjukvård är avgörande för det övergripande välbefinnandet [31]. AstraZeneca har genomfört olika initiativ som syftar till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård, till exempel deras Healthy Heart Africa-program, som ger screening och behandling för hjärt-kärlsjukdomar i Afrika. Dessutom har företaget ansträngt sig för att tillhandahålla mediciner till överkomliga priser till behövande, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Sammantaget har AstraZenecas engagemang för hållbarhet och företagsansvar haft en betydande inverkan på vården och samhället.

 1. Korta Fakta – AstraZeneca.https://www.astrazeneca.se/om-oss/korta-fakta.htmlÅtkomst 2023-05-12
 2. Sem2 Arbetsgrupp 49 Astra Zeneca – Studocu.https://www.studocu.com/sv/document/stockholms-universitet/organisation-1/sem2-arbetsgrupp-49-astra-zeneca/31116815Åtkomst 2023-05-12
 3. Astra Zeneca – Wikipedia.https://sv.wikipedia.org/wiki/Astra_ZenecaÅtkomst 2023-05-12
 4. AstraZeneca eliminerar koldioxidutsläppen med Ambition ….https://www.lif.se/fokusomraden/en-aktiv-och-hallbar-samhallsaktor/hallbarhet2/lakemedelsforetagens-arbete-med-de-globala-malen/astrazeneca/Åtkomst 2023-05-12
 5. AstraZeneca’s new deal is smarter than it looks – Reuters.https://www.reuters.com/breakingviews/astrazenecas-new-deal-is-smarter-than-it-looks-2023-01-09/Åtkomst 2023-05-12
 6. sou 2022 3 – Riksdagens öppna data.https://data.riksdagen.se/dokument/HAB33Åtkomst 2023-05-12
 7. Göteborgs Stad.https://goteborg.se/wps/PA_Pabolagshandlingar/file?id=19719Åtkomst 2023-05-12
 8. Resultat för helåret och fjärde kvartalet 2022 – AstraZeneca.https://news.cision.com/se/astrazeneca/r/resultat-for-helaret-och-fjarde-kvartalet-2022,c3711958Åtkomst 2023-05-12
 9. Satsningen vid AstraZeneca större än Geelys etablering.https://www.businessregiongoteborg.se/nyheter/alla-nyheter/satsningen-vid-astrazeneca-storre-geelys-etableringÅtkomst 2023-05-12
 10. Fina trender för Astra Zeneca – guldkorn i portföljen.https://www.di.se/analys/fina-trender-for-astra-zeneca-guldkorn-i-portfoljen/Åtkomst 2023-05-12
 11. Astrazeneca – hälsosam tillväxt till attraktiv värdering.https://www.carnegie.se/nyheter/astrazeneca2020111/Åtkomst 2023-05-12
 12. se > AstraZeneca > AstraZeneca PLC:s resultatrapport ….https://mfn.se/cis/a/astrazeneca/astrazeneca-plc-s-resultatrapport-for-forsta-halvaret-2022-8f89f496Åtkomst 2023-05-12
 13. Astra Zenecas framtid ljus även utan Losec – DN.SE.https://www.dn.se/ekonomi/astra-zenecas-framtid-ljus-aven-utan-losec/?site=tabletÅtkomst 2023-05-12
 14. AstraZeneca to establish strategic R&D centres to enhance ….https://www.fiercebiotech.com/biotech/astrazeneca-to-establish-strategic-r-d-centres-to-enhance-innovation-and-pipelineÅtkomst 2023-05-12
 15. Pipeline – AstraZeneca.https://www.astrazeneca.com/our-therapy-areas/pipeline.htmlÅtkomst 2023-05-12
 16. Astra Zeneca: En aktie med potential – Placera.https://www.placera.se/placera/redaktionellt/2020/11/10/astra-zeneca-en-aktie-med-potential.htmlÅtkomst 2023-05-12
 17. AstraZeneca värd för U-GOT KIES-workshop om medicinsk ….https://www.gu.se/nyheter/astrazeneca-vard-for-u-got-kies-workshop-om-medicinsk-innovationÅtkomst 2023-05-12
 18. AstraZenecas resultatrapport för första kvartalet 2023.https://www.astrazeneca.se/media/pressmeddelanden/svenska_pressmeddelanden/2023/astrazenecas-resultatrapport-forsta-kvartalet-2023.htmlÅtkomst 2023-05-12
 19. AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2023.https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/astrazeneca-plcs-resultatrapport-forsta-kvartalet-2023Åtkomst 2023-05-12
 20. AstraZenecas finansiella resultat för helåret 2013..https://www.globenewswire.com/news-release/2014/02/06/607888/0/sv/AstraZenecas-finansiella-resultat-f%C3%B6r-hel%C3%A5ret-2013-Sammanfattning.htmlÅtkomst 2023-05-12
 21. AstraZeneca aktie (AZN) | Alla nyheter, analys, riktkurs….https://www.borskollen.se/aktie/astrazenecaÅtkomst 2023-05-12
 22. Delårsrapport AstraZeneca – ASTRA – Cision News.https://news.cision.com/se/astra/r/delarsrapport-astrazeneca,e10816Åtkomst 2023-05-12
 23. Astra Zenecas vaccingeneral: Jag tvivlade varje dag.https://www.di.se/nyheter/astra-zenecas-vaccingeneral-jag-tvivlade-varje-dag/Åtkomst 2023-05-12
 24. Hållbar verksamhet – AstraZeneca.https://www.astrazeneca.se/hallbar-verksamhet.htmlÅtkomst 2023-05-12
 25. Fas 3-resultat för Astra Zenecas vaccin publiceras i Lancet.https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/vissa-fragetecken-ratas-ut-om-astra-zenecas-vaccin/Åtkomst 2023-05-12
 26. Mindre vaccin till vårdpersonal efter Astra Zeneca-beskedet.https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/03/mindre-vaccin-till-vardpersonal-efter-astra-zeneca-beskedet/Åtkomst 2023-05-12
 27. AstraZenecas vaccin visar god efficacy även hos gruppen 65+ ….https://drcedernaes.com/2021/03/astrazeneca-visar-god-efficacy-aven-hos-gruppen-65-i-deras-usa-baserade-studie-och-b-1-1-7-tycks-smitta-mer-oavsett-alder/Åtkomst 2023-05-12
 28. How the Oxford-AstraZeneca Covid-19 Vaccine Works.https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine.htmlÅtkomst 2023-05-12
 29. Huvudpartners | Bris – Barnens Rätt i Samhället.https://www.bris.se/stod-bris/foretag/huvudpartner/Åtkomst 2023-05-12
 30. https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/download/file/082….https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/download/file/082dbcc56891c2850168942dafd500daÅtkomst 2023-05-12
 31. Tillgång till hälso- och sjukvård – AstraZeneca.https://www.astrazeneca.se/hallbar-verksamhet/tillgang-till-halso-och-sjukvard.htmlÅtkomst 2023-05-12

 

 

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Google är nära att köpa en startup för cybersäkerhet för över 242 miljarder kronor

Om detta händer kan affären bli Alphabets största förvärv någonsin. Enligt The...

SBB säger hälften

En halv sanning kan vara en hel lögn. SBB lämnar marknadeninformation till...

EQT lägger oväntat bud på OX2

Vindkraftsbolaget OX2, har fått ett bud från EQT till ett värde av...

Kris för Fords elbilar

Finns anledning tro det är liknande problem även hos andra fordonstillverkare. Ford...