SMÅBOLAG

Sammanfattning om Academedia

Bakgrundsinformation om Academedia

AcadeMedia är en utbildningskoncern som grundades 2011 och erbjuder grundskole- och gymnasieutbildning på distans [1]. Koncernen har verksamhet i flera länder, inklusive Sverige och Storbritannien [2]. AcadeMedia ingår i Pysslingen Förskolor och Skolor AB, som grundades 1984 [3]. Koncernen har expanderat snabbt sedan starten och driver idag ett stort antal skolor och enheter inom för- och grundskola, gymnasium och vuxenutbildning [4]. AcadeMedia har också en särskild inriktning på distansundervisning, vilket gör att elever från hela landet kan ta del av deras utbildningar [5].

AcadeMedia har flera dotterbolag som driver skolor på distans. Ett exempel är Cybergymnasiet, som grundades 2009 och idag har över 1 100 elever [6]. NTI-skolan är en annan av AcadeMedias enheter som erbjuder komvux på distans [7]. Under pandemin har flera av AcadeMedias skolor och enheter gått över till fjärr- och distansundervisning [8]. Detta har möjliggjort för elever att fortsätta sin utbildning trots restriktioner och stängda skolor.

Trots att AcadeMedia erbjuder distansutbildning på flera nivåer har det funnits kritik mot att grundskoleutbildning inte kan bedrivas på distans på samma sätt som gymnasieutbildning [9]. Detta beror på att grundskolan är obligatorisk och det kan vara svårt att upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen på distans. Samtidigt finns det också en ökad efterfrågan på distansutbildning på grund av dess flexibilitet och tillgänglighet [10].

Fördelar med Academedi för elever och föräldrar

Academedi är en distansskola som erbjuder elever och föräldrar många fördelar. En av de främsta fördelarna är flexibiliteten och anpassningsbarheten till individuella behov. Elever kan själva planera sina studier och är inte bundna till en särskild tid eller plats för att studera [11]. Dessutom kan elever studera på både komvux- och yrkeshögskolenivå, vilket ger dem möjlighet att bredda sin kompetens eller få ett framtidsyrke [12]. På så sätt kan elever anpassa sin utbildning efter sina egna mål och behov.

En annan fördel med Academedi är möjligheten att studera från vilken plats som helst. Elever behöver inte oroa sig för att missa lektioner eller undervisning på grund av sjukdom eller resor. Istället kan de delta i undervisningen från sin dator, surfplatta eller mobiltelefon [13]. Detta ger elever mer frihet och flexibilitet i sin utbildning.

Academedi erbjuder också stöd från lärare och mentorer. Varje lektion har samma struktur oavsett lärare eller ämne, vilket ger eleverna en trygg och stabil lärandemiljö [14]. Dessutom finns det elevassistenter, mentorer och andra resurspersoner som är viktiga för att skapa trygghet och studiero på skolor [15]. Ytterligare personal finns också tillgänglig för att avlasta lärarna, till exempel särskilt anställda mentorer och speciallärare [16]. Denna extra support kan hjälpa elever att nå sin fulla potential och få ut det mesta av sin utbildning med Academedi.

Kritik och utmaningar som Academedi har mött

Academedi, a Swedish education company, has faced criticism for promoting social isolation and a lack of social interaction among students. Critics argue that the company’s focus on online learning and remote education can lead to a lack of socialization and hinder students’ overall development [17]. Additionally, an investigation into the company’s practices revealed the importance of working for social justice and promoting educational interaction for multilingual students [18]. Despite these challenges, Academedi has continued to offer online education as a means of providing flexible and accessible education to students.

One of the challenges that Academedi has faced is maintaining a high level of quality in their online education programs. The company has emphasized the importance of investing in their programs to ensure that they maintain a high standard of education [19]. A 2023 report by the Swedish National Agency for Education emphasized the importance of high-quality teacher training for students to receive a quality education [20]. Academedi has responded to this challenge by investing in their programs to maintain high-quality education for their students [21].

Another challenge that Academedi has faced is retaining students in their programs over the long term. The company has implemented various strategies to address this issue, such as offering personalized support to students and providing engaging and interactive online learning experiences [22]. Despite these efforts, Academedi has faced criticism for their profit-driven approach to education, with some arguing that the company’s focus on financial gain has led to unethical practices, such as grade inflation [23]. As Academedi continues to navigate these challenges, the company remains committed to providing accessible and high-quality education to students in Sweden.

Framtida planer och potential för Academedi

Academedi är en av de ledande utbildningsleverantörerna i norra Europa och har en stark position på marknaden. Bolaget har ambitiösa planer för expansion till nya länder och marknader, vilket kan bidra till ytterligare tillväxt [24]. Under det senaste året har Academedi investerat 234 miljoner kronor i expansion, inklusive förvärv av nya bolag [25]. Trots förslag om förändringar i skolsektorn i Sverige förväntas inte Academedis expansionsplaner påverkas [26]. Med sin stora närvaro i norra Europa har Academedi potential att expandera till nya marknader och erbjuda utbildning till fler studenter runt om i världen [27][28].

Academedi har också utvecklat nya teknologiska lösningar för att förbättra distansutbildning. Genom sitt dotterbolag, AcadeMedia EdTech, har bolaget lanserat en ny affärsområde som fokuserar på digitala tjänster [29]. Bolaget har också satsat på utbildningsteknologi och lärplattformar, vilket är en viktig del av deras strategi framåt [30]. Academedi har samarbetat med andra företag för att utveckla digitala kurser och plattformar för att öka tillgängligheten till utbildning för studenter [31][32]. Genom att fortsätta utveckla teknologiska lösningar kan Academedi möjliggöra bättre och mer tillgänglig utbildning för fler studenter runt om i världen.

En annan potential för Academedi är möjligheten att erbjuda utbildning till studenter som annars inte skulle ha tillgång till den. Genom sitt dotterbolag, Affärshögskolan, erbjuder Academedi kvalitetssäkrade utbildningar och certifieringskurser [33]. Bolaget har också utvecklat digitala after school-program för rektorer och lärare, vilket kan bidra till att öka kunskapen och kvaliteten på utbildningen [34]. Dessutom kan Academedi möjliggöra för elever att komplettera sin utbildning direkt efter gymnasieexamen, vilket kan minska risken för att elever inte tar sina pågående studier [35]. Genom att fortsätta utveckla nya metoder för att erbjuda utbildning kan Academedi bidra till att öka tillgängligheten till utbildning för studenter runt om i världen [36].

 1. Grundskolor – AcadeMedia.https://academedia.se/om-academedia/vara-utbildningar/grundskolor/Åtkomst 2023-05-11
 2. AcadeMedias årsredovisning 2011/12 – Yumpu.https://www.yumpu.com/sv/document/view/19992446/academedias-arsredovisning-2011-12Åtkomst 2023-05-11
 3. Vår historia – AcadeMedia.https://academedia.se/om-academedia/historia/Åtkomst 2023-05-11
 4. Ny gymnasieskola byggs i Örebro | SVT Nyheter.https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/ny-gymnasieskola-byggs-i-orebroÅtkomst 2023-05-11
 5. Distansundervisning – Skolverket.https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/distansundervisningÅtkomst 2023-05-11
 6. Skolföretaget Academedia: ”Låter extremt i allas öron”.https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/WR0w7d/skolforetaget-academedia-later-extremt-i-allas-oronÅtkomst 2023-05-11
 7. NTI-skolan – Komvux på distans – Hitta din utbildning idag.https://nti.se/Åtkomst 2023-05-11
 8. Fjärr- och distansundervisning – Malmö.https://klaragymnasium.se/malmo/fjarr-och-distansundervisning/Åtkomst 2023-05-11
 9. Kan man komplettera gymnasiet medans man jobbar heltid?.https://www.fragasyv.se/fragor/kan-man-komplettera-gymnasiet-medans-man-jobbar-heltidÅtkomst 2023-05-11
 10. Förord – Regeringen.se.https://www.regeringen.se/contentassets/4b369762894f49a09f8ef5cebf7d48d2/aktuella-trender-inom-kompetensutvecklingsomradet/Åtkomst 2023-05-11
 11. Fler stockholmare väljer att utbilda sig på distans | AcadeMedia.https://via.tt.se/pressmeddelande/fler-stockholmare-valjer-att-utbilda-sig-pa-distans-?publisherId=3235642&releaseId=3294650Åtkomst 2023-05-11
 12. KUI Stockholm Utbildningscenter.https://kui.se/om-kui/utbildningscenter/stockholm/Åtkomst 2023-05-11
 13. Trivs inte i skolan, men vill studera, hur? – FrågaSYV.se.https://www.fragasyv.se/fragor/trivs-inte-i-skolan-men-vill-studera-hurÅtkomst 2023-05-11
 14. Noblakoden bidrar till tydliga förväntningar – AcadeMedia.https://academedia.se/nyheter/noblakoden-bidrar-till-tydliga-forvantningar/Åtkomst 2023-05-11
 15. Det är dags att rikta strålkastarljuset på skolans resurspersoner.https://news.cision.com/se/academedia/r/det-ar-dags-att-rikta-stralkastarljuset-pa-skolans-resurspersoner-,c3476446Åtkomst 2023-05-11
 16. Här är punkterna om skola i nya regeringens avtal – Skolvärlden.https://skolvarlden.se/artiklar/har-ar-punkterna-om-skola-i-nya-regeringens-avtalÅtkomst 2023-05-11
 17. elever med vissa funktionsnedsättningar.https://data.riksdagen.se/fil/F69F0228-52D3-488F-ADCF-72C427E62D10Åtkomst 2023-05-11
 18. HumaNetten – Lnu.se.https://open.lnu.se/index.php/hn/issue/download/167/80Åtkomst 2023-05-11
 19. Vi har muskler och en stark balansräkning – Dagens industri.https://www.di.se/nyheter/vi-har-muskler-och-en-stark-balansrakning/Åtkomst 2023-05-11
 20. Att styra utbildning till ämneslärare Riksrevisionens ….https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/att-styra-utbildning-till-amneslarare_H8B515/htmlÅtkomst 2023-05-11
 21. Motarbeta välfärdsplundrarna – Ystads Allehanda.https://www.ystadsallehanda.se/insandare/motarbeta-valfardsplundrarna/Åtkomst 2023-05-11
 22. Digitalisering Archives – Framtidens karriär gymnasielärare.https://lararkarriar.se/gymnasieskola/tag/digitalisering/Åtkomst 2023-05-11
 23. Friskolor som Academedia pressar lärare att sätta glädjebetyg.https://arbetet.se/2022/12/07/friskolor-som-academedia-pressar-larare-att-satta-gladjebetyg/Åtkomst 2023-05-11
 24. Vår strategi – AcadeMedia.https://academedia.se/om-academedia/mal-strategi/strategi/Åtkomst 2023-05-11
 25. Vinst en investering i den svenska skolan – Dagens industri.https://www.di.se/ledare/vinst-en-investering-i-den-svenska-skolan/Åtkomst 2023-05-11
 26. academedia: skolförslag väntas ej påverka expansionsplaner.https://www.swedbank-aktiellt.se/telegram/CtomNbRzÅtkomst 2023-05-11
 27. AcadeMedia – Carnegie.https://www.carnegie.se/nyheter/academedia/Åtkomst 2023-05-11
 28. Ny affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia – IT-Pedagogen.se.https://it-pedagogen.se/ny-affarsutvecklingsdirektor-pa-academedia/Åtkomst 2023-05-11
 29. AcadeMedia kraftsamlar inom EdTech – IT-Pedagogen.se.https://it-pedagogen.se/academedia-kraftsamlar-inom-edtech/Åtkomst 2023-05-11
 30. ökar sitt engagemang i Hypocampus | GU Ventures AB.https://www.mynewsdesk.com/se/guventures/pressreleases/academedias-edtechsatsning-fortsaetter-oekar-sitt-engagemang-i-hypocampus-3158668Åtkomst 2023-05-11
 31. Movant lanserar digitala säkerhetsutbildningar för … – Via TT.https://via.tt.se/pressmeddelande/movant-lanserar-digitala-sakerhetsutbildningar-for-maleriforetagen-i-sverige?publisherId=3235642&releaseId=3300802Åtkomst 2023-05-11
 32. Hur OneWebs satellitinternet kan gynna utbildningssektorn.https://ts2.space/sv/hur-onewebs-satellitinternet-kan-gynna-utbildningssektorn/Åtkomst 2023-05-11
 33. Vårdyrkeshögskolan – Plushögskolan AB.https://plushogskolan.se/om-oss/vardyrkeshogskolan/Åtkomst 2023-05-11
 34. Nyheter april – AcadeMedia medarbetarwebb.https://medarbetare.academedia.se/nyhetsbrev/april-2022/731255/Åtkomst 2023-05-11
 35. Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux ….https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ratt-till-behorighetsgivande-utbildning-inom_H4035/htmlÅtkomst 2023-05-11
 36. Movant – Yrkeshögskola Komvux och ….https://movant.se/Åtkomst 2023-05-11

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Soltech Energy presenterar nytt finansiellt mål till 2028 om 8 MDR SEK

Soltech Energys styrelse har idag fattat beslut om ett nytt finansiellt femårsmål....

Är Nischer nästa bolag som kastar in handsken?

Bolaget har publicerat att de har likviditetskris, en styrelseledamot (Erik Berfenhag)  och finanschefen...

Idag är det nyårsafton för Skistars affärer

Skistar har sitt räkenskapsår mellan 1/9-31/8, det är således årets sista dag...

Idogen har satts i konkurs och avnoteras

Forskningsbolaget Idogen, noterat på First North har idag ansökt och beviljats konkurs....