Investor relations 

Investor relations 


AI NEWS är fokuserat på digital media, skapat med AI, Artificiell Intelligens.

Bolaget är i en startupfas men räknar med nå lönsam drift under 2023 och har attraherat en hel del riskkapital för att försörja satsningen finansiellt. 

I dagsläget är 10 tidningar startade, varav 4 är i demodrift (Resor och restips, Börsnoterat, Spännande Business och Eget Företag). Målsättningen är att inom närmaste året starta ca 50 svenska tidningar och 50 Internationella, med besökstrafik i Internationell toppklass.

Det finns brister i artiklar, men utgångspunkten är utvecklingen förbättras för varje dag, där vi tror att kvaliteten kommer gå om fysisk journalistik. Den fysiska journalistiken kommer enbart vara ett komplement.

Tidningarna har unika funktionaliteter i drift och/eller under uppstart genom:
– AI produktionen, gör att artiklar både kan produceras till låg kostnad, bra innehåll och bra klass på källhänvisningar. Vidare att AI producerat bildmaterial kreativt håller en högre klass, än mänskligt producerat.
– AI tidningar, kan du tala med, ungefär som du skulle kunna tala med journalisten runt en journalistskriven artikel, online dygnet runt med AI Chatt.
– AI gör att du kan använda podd-läge och lyssna på artiklar. 
– Total integrering i social media, både som mottagare och sändare, vilket skapar en stor marknad och läsekrets.
– Premiuminnehåll kommer anslutas med klickbetalningar.
– Autofunktionalitet inom vissa områden med publicering av nyheter i realtid.
– AI producerad musik och film. 
– Mixat med mänskligt modering av innehåll och mänskligt producerat material.

Tidningarnas inkomstkällor är:
Annonsering
Samarbeten med att skapa nischade tidningar åt företag och föreningar.
Artikelsamarbeten
Vidare så kommer det anslutas så att vissa artiklar är med klickbetalning.


Totalt har verksamheten idag ca 100 delägare.

Senaste värderingen av bolaget är 100 miljoner kronor. Det siktas att under 2024, kunna börsnotera företaget i Sverige eller på utländsk börs, till en betydande högre värdering än idag.


Avdelningen och funktioner för Investor Relationer kommer uppdateras och utvecklas. 

I nuläget går det bra kontakta oss på ir@ainews.zone när det gäller frågor runt Investor relations.

Frågor om företagssamarbeten och motsvarande använd business@ainews.zone

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier